• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus spreekt zich uit over de doodstraf

"Ontoelaatbaar"

Vandaag, op 2 augustus 2018, is bekend gemaakt dat Paus Franciscus een gewijzigde tekst van Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
heeft goedgekeurd waarin de doodstraf ‘ontoelaatbaar’ wordt genoemd.

Rescriptum

De wijziging van de tekst is vastgesteld bij Paus Franciscus - Rescript
Rescriptum ex Audientia SS.mi - Nieuwe redactie van nr 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf
(2 augustus 2018)
, dat wil zeggen dat de Paus deze wijziging heeft goedgekeurd tijdens een audiëntie die hij op 11 mei j.l. aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria, heeft verleend. De tekst van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
was door de heilige Paus Johannes Paulus II ook al een keer gewijzigd na de publicatie van de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
 (1995). De wijziging wordt Congregatie voor de Geloofsleer
Aan de Bisschoppen betreffende de nieuwe redactie van nr 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf
(3 augustus 2018)
van de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer, die de Paus op 28 juni j.l. heeft goedgekeurd. De brief is gedateerd op 1 augustus, feestdag van de grote heilige moraaltheoloog Alfonsus Maria de Liguori. In de brief wordt de nieuwe tekst een authentieke ontwikkeling van de geloofsleer (‘autentica sviluppo della dottrina’) genoemd die niet in tegenspraak is met het voorafgaande leergezag van de Kerk.

Ontoelaatbaar

Hoe is het dan mogelijk dat de nieuwe tekst stelt dat de doodstraf ontoelaatbaar is waar die in vroeger eeuwen en door eerdere edities van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
in sommige gevallen wél voor toelaatbaar is gehouden?

De reden hiervan is gelegen in een groter bewustzijn van de menselijke waardigheid en in verschillende ont­wik­ke­lingen en de maat­schappij waardoor het niet meer noodzakelijk is de doodstraf toe te passen om de burgers te beschermen. Dat was ook al de reden waarom Paus Johannes Paulus II zich bijna niet kon voorstellen dat het nog nodig was de doodstraf toe te passen, zoals sinds 1995 in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
stond: de Staat heeft zulke goede mogelijkheden dat gevallen waarin de doodstraf noodzakelijk is om de schuldige onschadelijk te maken zeer zeldzaam zijn, als ze überhaupt al voorkomen. In de nieuwe tekst wordt een stap verder gegaan en wordt eenduidig gezegd dat het niet (meer) nodig is de doodstraf toe te passen en een groter bewustzijn van de menselijke waardigheid dit des te meer ontoelaatbaar maakt. Dit is een standpunt waardoor degenen die ijveren voor afschaffing van de doodstraf zich duidelijker gesteund zullen voelen door de katholieke kerk: de katholieke kerk is tegen de doodstraf.

Afschaffing van de doodstraf

Er wordt in de nieuwe tekst dan ook niet gezegd dat er nooit omstandigheden zijn geweest of kunnen zijn waarin het toepassen van de doodstraf de enige mogelijkheid is, maar dat de toepassing van de doodstraf nu ontoelaatbaar is - gezien alle omstandigheden - en dat de Kerk zich er dus voor inzet de doodstraf overal afgeschaft te krijgen.

De vertalingen

De nieuwe tekst geeft dus aan dat het opleggen van de doodstraf ontoelaatbaar is. In de vertalingen die nu in Rome zijn voorbereid - Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees en Pools - wordt dan ook het woord ‘ontoelaatbaar’ (‘inadmissible’) gebruikt, behalve -merk­waar­dig genoeg - in de Franse vertaling waar rechtstreeks staat dat de doodstraf ‘inhumaan’ (‘une mesure inhumaine’) is. Die vertaling houdt minder goed rekening met de in de tekst van het Paus Franciscus - Rescript
Rescriptum ex Audientia SS.mi - Nieuwe redactie van nr 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf
(2 augustus 2018)
uitgedrukte opvatting dat de ontoelaat­baar­heid tenminste ten dele voortkomt uit ont­wik­ke­lingen in de maat­schappij naast een gegroeid bewustzijn van de menselijke waardigheid en dat het nieuwe verbod niet tot de onveranderlijke goddelijke wet behoort.

Zie ook bericht 02-08-2018: Paus wijzigt de eeuwenoude leer aangaande de doodstraf

Publicatiedatum: 2 augustus 2018
Laatst bewerkt: 8 augustus 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test