• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verslag van de 23e bijeenkomst van de Raad van Kardinalen

Om 13.00 uur gaf de directeur van de pers van de Heilige Stoel, Greg Burke, een briefing over de 23e bijeenkomst van de Raad van Kardinalen met de Heilige Vader Franciscus.

De Raad van Kardinalen kwam drie dagen bijeen: maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 februari. Alle leden van de Raad waren aanwezig behalve Zijne Eminentie Kardinaal George Pell. Zijn eminentie kardinaal Laurent Monsengwo Pasinya, echter, kwam pas aan op maandagavond na de annulering van zijn vlucht als gevolg van slecht weer. De Heilige Vader was vanochtend afwezig vanwege de algemene audiëntie.

De werksessies werden gehouden in de ochtend van 9.00 tot 12.30 uur en in de namiddag van 16.30 tot 19.00 uur, en verschillende onderwerpen werden besproken, waaronder de theologische status van de bisschoppelijke conferenties, personeelsbeleid en de beheersing van de kosten in de Heilige Stoel, en ten slotte , bescherming van minderjarigen. Daarnaast bestudeerden de Kardinalen de Dicasterieën voor het bevorderen van integrale menselijke ontwikkeling, voor de Oosterse Kerken en voor de Evangelisatie van de Volkeren.

De reflectie op de theologische status van de bisschoppelijke conferenties is voortgekomen uit Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
: "... er nog niet voldoende duidelijk een statuut van de bisschoppenconferenties is geformuleerd dat deze opvat als subjecten met concrete bevoegdheden, met insluiting van ook enige authentieke bevoegdheid op het gebied van het leergezag. Een buitensporige centralisatie maakt, in plaats van te helpen, het leven van de Kerk en haar missionaire dynamiek gecompliceerd."

Het is een herlezing van het Motu proprio "H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Apostolos Suos
Over de theologische en juridische natuur van Bisschoppenconferenties
(21 mei 1998)
", in de geest van gezonde decentralisatie waar de paus vaak over spreekt, en bevestigt opnieuw dat hij het altijd is die de eenheid in de Kerk bewaakt.

De kardinalen luisterden naar Mgr. Jan Romeo Paw?owski over de voortgang van de Derde Afdeling van het Staatssecretariaat, die onlangs is opgericht voor de selectie en opleiding van het diplomatieke personeel en voorgezeten wordt door hem.

Zijn eminentie kardinaal Reinhard Marx presenteerde aan de Raad van Kardinalen het thema van personeelsbeleid bij de presentatie van het werk van de Raad voor de Economie[, die voorstellen bestudeert om de bevoegdheden van een "controlekamer" voor het personeelsbeleid te schetsen.

Kardinaal Marx rapporteerde ook over de positieve vooruitgang op het gebied van de presentatie van de jaarrekening, de beheersing van de kosten en de vermindering van het tekort van de Heilige Stoel.

In dit verband heeft de Raad voor de Economie besloten richtsnoeren op te stellen voor de instellingen van de Heilige Stoel met als doel de kosten te verlagen.

De kardinalen bespraken ook verschillende opties voor de Congregatie voor de Geloofsleer om gevallen van kindermishandeling binnen een korte tijd te verwerken.

Daarnaast luisterden de kardinalen naar de prefect van het Dicasterie voor het bevorderen van integrale menselijke ontwikkeling, kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson, over de voortgang van dit Dicasterie, en werden de congregaties voor de Oosterse Kerken en voor de Evangelisatie van de Volkeren besproken.

De volgende vergadering van de Raad van Kardinalen vindt plaats op 23, 24 en 25 april 2018.

Bron: vatican.va

Publicatiedatum: 28 februari 2018
Laatst bewerkt: 14 maart 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test