• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe encycliek in de maak

(katholieknieuwsblad.nl - gewijzigd) - Paus Franciscus zou aan een Paus Franciscus - Encycliek
{Geestelijke wereldsheid} (interne werktitel)
Over het pelagianisme? ()
over katholieke spiritualiteit in de moderne wereld werken. Dat meldt het katholieke persbureau CNA op basis van wijdverbreide geruchten in het Vaticaan.

Het document, waarschijnlijk in de vorm van een encycliek, zou op korte termijn verschijnen. Ook zou de Paus dit jaar nog nieuwe kardinalen willen creëren.

Geestelijke wereldsheid

De Paus Franciscus - Encycliek
{Geestelijke wereldsheid} (interne werktitel)
Over het pelagianisme? ()
zou vooral ingaan op het thema ‘geestelijke wereldsheid’, dat volgens de Paus een van de grote problemen van de Kerk zou zijn. Hij heeft dat thema al vaker genoemd, onder meer in zijn exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
uit 2013. Daarin waarschuwt hij dat wereldsheid kan leiden tot agnosticisme, “een in subjectivisme opgesloten geloof, waar alleen maar een bepaalde ervaring of een reeks redeneringen en vormen van kennis van belang zijn, die, naar men denkt, kunnen troosten en verlichten, maar waar het subject uiteindelijk opgesloten blijft in de immanentie van zijn eigen rede en zijn gevoelens.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 94

Vertrouwen op eigen kracht

Een tweede gevaar noemt hij het “prometheïsch neopelagianisme van hen die uiteindelijk alleen maar vertrouwen op eigen kracht en zich verheven voelen boven de anderen, omdat zij zich aan bepaalde normen houden of omdat zij onwrikbaar trouw zijn aan een zekere katholieke stijl die eigen is aan het verleden.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 94

Narcistisch en autoritair

Hij voegt daaraan toe: “Het is een vermeende leerstellige of disciplinaire zekerheid die ruimte biedt aan een narcistisch en autoritair elitisme, waar men in plaats van te evangeliseren de anderen analyseert en classificeert en in plaats van de toegang tot de genade te vergemakkelijken energie steekt in het controleren.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 94

Aanwijzingen

Volgens de geruchten zou de Paus vooral inzoomen op het pelagianisme. Daarbij wordt verwezen naar de Paus Franciscus - Toespraak
Waarschuwing tegen de wil van de mens om macht te hebben over het leven
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Congregatie voor de Geloofsleer - Sala Clementina
(26 januari 2018)
voor leden van de Congregatie voor de Geloofsleer waarin hij inging op de “huidige neopelagianistische en neognostische tendensen”. “Die zijn uitdrukking van een individualisme die op eigen kracht vertrouwt om tot heil te komen”, aldus de Paus bij die gelegenheid. De Congregatie heeft onderzoek gedaan om tegenover deze tendensen de betekenis van de verlossing te bekrachtigen.

Redactie: Op 1 maart 2018 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer de brief Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
gepubliceerd dat o.a. ook over het pelagianisme gaat.

Consistorie

Een tweede gerucht betreft een op handen zijnd consistorie dat in juni of november zou plaatsvinden om het aantal kiesgerechtigde kardinalen weer op 120 te brengen. (KN/CNA)

Publicatiedatum: 28 februari 2018
Laatst bewerkt: 6 maart 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test