• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Parolin in het Colosseum voor de vervolgde Christenen

Kardinaal en Staatssecretaris Pietro Parolin nam 24 februari j.l. deel aan de avond waarop het Colosseum in het rood verlicht was, de kleur van het bloed van de martelaren, om te herinneren aan Christenen die in de wereld gediscrimineerd en vervolgd worden om hun geloof. Hij deed een oproep om een einde te maken aan het geweld, riep op tot humanitaire hulp en pleitte voor godsdienstvrijheid.

Tegelijkertijd werden de Sint-Pauluskerk in Mossoul en de Maronietische kathedraal Sint-Elia in Aleppo ook rood verlicht. Het was een initiatief van Kerk in Nood.

Kard. Parolin benadrukte dat de Kerk haar “spiritueel en materieel engagement hernieuwt” voor de martelaren van vandaag en “verzekert iedere begaanbare weg in te slaan om vrede, veiligheid en een betere toekomst in de hand te werken, terwijl onze oprechte dank uitgaat naar degenen die zich inzetten voor humanitaire hulp”.

“Moge onze solidariteit en hoop op de heilskracht van de Heer, troost bieden aan onze broeders, zei de kardinaal en staatssecretaris. Zij gaat niet te werk op de manier van de wereld, maar van God: in nederige liefde, die ieder vrij laat en bereid is zich te belichamen in alle situaties en het dragen van alle kruisen om een steun te zijn, te omhelzen en te redden. Het is de ontwapende macht van de graankorrel die door te sterven veel vrucht draagt. Vgl. Joh. 12, 24 ; het is het moeizame geduld van het kleine mosterdzaadje Vgl. Mc. 4, 30-32 dat op het veld van de wereld gezaaid, dagelijks groeit en met zijn grote takken de bemoediging en vrede biedt die alleen de liefde kan geven aan wie een onderkomen zoeken.”

Hij bracht eer aan de martelaren en hun getuigenis van geloof en liefde: “De recente ontdekking in één van de bovenste galerijen van het Colosseum, van een christelijk symbool, een kruisje, gegrift tussen twee letters, dat een heidens symbool lijkt te zijn van kracht en overheersing, herinnert ons aan een andere realiteit: de heilskracht van Christus, nederig en ontwapend, die werkzaam is in de geschiedenis met een taal en gebaren die geen andere uitdrukking kent dan de liefde. Herinneren aan deze heilsboodschap van hoop, die ook ons leven raakt, is meer dan ooit nodig. Vandaag getuigen meer dan ooit, talloze Christenen daarvan in de wereld, door de pijnlijke realiteit te ondergaan van te lijden omwille van hun geloof, de prijs die moet betaald worden om te getuigen van Christus, van Zijn boodschap van liefde en vergeving. Naar hen gaat ons gebed, onze steun, solidariteit en bemoediging”.

“Het weze mij toegestaan mijn dank te richten tot de Pauselijke Stichting Kerk in Nood” voor de organisatie van dit initiatief en de uitnodiging eraan deel te nemen, zei de staatssecretaris. Ik begroet alle aanwezigen van harte, in het bijzonder degenen die ons in Aleppo en Mossoul volgen over de radio. Door hen omhels ik in gedachte al degenen die in het Midden Oosten en de hele wereld, beproefd worden door fysisch en moreel lijden en die de consequenties blijven betalen van conflicten van allerlei aard, soms in stilte, onder de onverschilligheid en ook de inertie van de internationale gemeenschap.”

Hij herinnert aan de H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Oecumenische gedachtenis van de getuigen van het geloof in de twintigste eeuw
Derde Zondag van Pasen
(7 mei 2000)
ter gelegenheid van het Groot Jubeljaar 2000: “Aleppo en Mossoul – twee symbolische plaatsen van verschrikkelijk leed veroorzaakt door fundamentalistische ideologieën, door haat en geostrategische en economische belangen – zijn vanavond verbonden met een ander symbool dat voor de Christenen en de hele wereld een sterke weerklank heeft, het Colosseum. In het jaar 2000 werd het amfitheater van Flavius door Johannes Paulus II gekozen voor de H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Oecumenische gedachtenis van de getuigen van het geloof in de twintigste eeuw
Derde Zondag van Pasen
(7 mei 2000)
. Het getuigenis door het vergieten van zijn bloed, gaat nog steeds door, ook in onze tijd, zoals de Heilige Vader blijft zeggen, die beweert dat de Kerk vandaag een Kerk van martelaren is”.

Kard. Parolin vermeldde ook mensen van andere godsdiensten die het slachtoffer zijn van wreedheden: “Vanavond herdenken wij de vervolgde Christenen, zonder de gelovigen van andere godsdiensten te vergeten die gewelddaden ondergaan, als resultaat van blinde haat, en die lijden onder de gevolgen van grove schendingen van hun fundamentele vrijheden, waaronder in de eerste plaats, de godsdienstvrijheid. Deze broeders en zusters zijn de eerste slachtoffers van de verspreiding van een mentaliteit die de plaats en het anders zijn van de ander niet erkent, en die al wat de eigen zekerheden in zeker zin in vraag lijkt te stellen, eerder uit de weg wil ruimen dan te integreren”.

En hij pleitte voor godsdienstvrijheid, waarvan hij de betekenis uitlegde: “Eerbied voor godsdienstvrijheid is niets anders dan erkenning van de waardigheid van de mens”.

Hij vermeldde ook het Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Ontwaken van het geloof
5e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein
(4 februari 2018)
gevraagd heeft: “Gisteren  hebben wij op uitnodiging van Paus Franciscus, gebeden en gevast en God aanroepen voor de gave van vrede, vooral voor de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en Syrië”.

Kard. Parolin benadrukte: “alleen door zich tot God te richten, bron van de waardigheid van alle mensen, kunnen wij bewerkers van vrede worden, opnieuw relaties tussen de mensen aanknopen en opnieuw samenlevingen verenigen die gebroken waren door haat en geweld. Vandaag nemen wij deel aan dit gebaar van steun en nabijheid. De symboliek van de beelden die wij zien en die aan onze ogen voorbij trekken, raken het geweten, schudden de onverschilligheid wakker, en worden zo een oproep tot bewustwording en engagement”.

vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 26 februari 2018
Laatst bewerkt: 28 februari 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test