• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes: genezing van een religieuze. 70e officiële wonder

Deze zondag, 11 februari 2018, feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en 26e Wereldziekendag, verklaarde Mgr. Jacques Benoit-Gonnin, bisschop van Beauvais, Noyon en Senlis, het wonderbaar karakter van de genezing van zuster Bernadette Moriau. Het is de 70e genezing in Lourdes, die als wonderbaar erkend wordt door de bisschop van het bisdom van de plaats waar de genezen persoon verblijft, aldus de persmededeling van het heiligdom.

De genezing van zuster Bernadette Moriau, religieuze van de Congregatie van de Oblaten Franciscanessen van het Heilig Hart van Jezus, die plaatshad op 11 juli 2008, na haar bedevaart naar Lourdes, is het 70e wonder dat officieel toegeschreven wordt aan de voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het is een immense vreugde voor heel de Kerk want “deze genezing zegt opnieuw dat Onze-Lieve-Vrouw liefdevol en werkzaam aanwezig is in het leven van de gelovigen die, zoals Zij, willen luisteren naar het Woord van God en het in praktijk willen brengen”, zo luidt de verklaring van Mgr. Benoit-Gonnin.

Zr. Bernadette Moriau is geboren op 23 september 1939 in het noorden van Frankrijk. Op haar 19e treedt zij binnen in het Klooster te Nantes van de Congregatie van de zusters Oblaten Franciscanessen van het H. Hart van Jezus. Zij behaalt in 1965 een diploma van verpleegster.

In 1966 is zij 27, wanneer de ischiaspijnen in de lenden beginnen. Vier chirurgische ingrepen en behandelingen zullen elkaar opvolgen, zonder duidelijk resultaat. In 1975 kan zij haar beroep van verpleegster niet meer uitoefenen. Neurologische gebreken verschijnen in 1987 en beperken het stappen. De medische behandelingen hebben zo goed als geen resultaat. In 1992 wordt een zenuwstimulator in het ruggenmerg geplaatst en in 1994 moet zij met een morfinebehandeling beginnen. In 1998 verschijnen stoornissen aan de sluitspier. Het strakke keurslijf dat zij vanaf 1999 moet dragen, wordt permanent. In 2005 vervormt haar linker voet tot een horrelvoet en moet hij gespalkt worden.

In juli 2008 neemt zij deel aan de bedevaart van haar bisdom naar Lourdes en ontvangt de ziekenzalving. Zij keert terug in dezelfde toestand, die zelfs verergerd is door de vermoeienis van de reis.

Op 11 juli 2008, terwijl op dat moment in Lourdes de Sacramentsprocessie plaatsheeft, is zij in de kapel van haar gemeenschap voor een uur Aanbidding. Rond 17.45 u herbeleeft zij in haar hart een sterk moment dat zij in de basiliek H. Pius X had, tijdens de zegening van de zieken met het Heilig Sacrament. Op dat moment voelt zij in heel haar lichaam een ongewoon gevoel van ontspanning en warmte. Zij bemerkt als het ware een innerlijke stem die haar vraagt al haar apparaten, keurslijf en spalk weg te nemen. Zij stelt dan vast dat haar voet zijn normale positie terug heeft en opnieuw kan bewegen. Alle ischiaspijnen verdwijnen en zij stopt diezelfde dag met iedere pijnstillende behandeling, evenals met de zenuwstimulator in het ruggenmerg.

Nieuwe medische onderzoeken, deskundigenonderzoek en drie collegiale vergaderingen in Lourdes in 2009, 2013 en 2016, hebben het Bureau voor Medische Vaststellingen toegelaten op 7 juli 2016, collegiaal het onvoorziene, onmiddellijke, volledige, duurzame en onverklaarbare karakter van de genezing vast te stellen. Op 18 november 2016 bevestigt het Medisch Internationaal Comité van Lourdes op zijn jaarlijkse vergadering, de “onverklaarbare genezing, binnen de actuele toestand van de wetenschappelijke kennis”.

vert. Maranatha-gemeenschap
bron: zenit.org

Publicatiedatum: 11 februari 2018
Laatst bewerkt: 13 februari 2018


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test