• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

22e Bijeenkomst van de Raad van Kardinalen beëindigd

Om 13.00 uur vanmiddag gaf de directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, Greg Burke, een briefing over de 22e bijeenkomst van de Raad van Kardinalen met de Heilige Vader Paus Franciscus.

De Raad van Kardinalen kwam drie dagen bijeen: maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 december. Alle leden van de Raad waren aanwezig, behalve Zijn Eminentie Kardinaal George Pell, en Zijn Eminentie Kardinaal Laurent Monsengwo Pasinya, die op maandagavond arriveerde vanwege de annulering van zijn vlucht als gevolg van slecht weer.

De Heilige Vader was aanwezig tijdens alle samenkomsten, behalve deze morgen, vanwege de Paus Franciscus - Audiëntie
H. Mis 4. - Waarom op zondag naar de Mis gaan?
Catechesereeks over de Heilige Mis - Aula Paulus VI
(13 december 2017)
.

De vergadering gistermiddag was korter dan verwacht om de kardinalen gelegenheid  te geven deel te nemen aan de H. Mis, gecelebreerd door de Paus, bij gelegenheid van de liturgische viering van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe.

De werksessies vonden plaats in de ochtend van 9.00 tot 12.30 uur en in de namiddag van 16.30 tot 19.00 uur, en waren gedeeltelijk gewijd aan het reflecteren op de Curie als een instrument voor evangelisatie en dienst aan de Paus en aan de plaatselijke kerken.

Daarnaast onderzochten de kardinalen kwesties met betrekking tot vier dicasterieën: voor de Clerus, voor de evangelisatie van de volkeren, voor katholiek Vorming en voor cultuur.

Een belangrijk deel van het werk was gewijd aan de verslagen die werden gepresenteerd door de leiding van de Dicasteriën voor de leken, de familie en het leven; van het Secretariaat voor Communicatie en van de afdeling Migranten en Vluchtelingen van het Dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling.

Zijn eminentie kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor de leken, familie en leven, presenteerde het nieuwe Dicasterie, opgericht op 1 september 2016, met speciale nadruk op de relatie van dit Dicasterie met jonge mensen.

Mgr. Dario Edoardo Viganò, prefect van het Secretariaat voor Communicatie, presenteerde het laatste deel van de reorganisatie. De organisatie van het Dicasterie en van de verschillende afdelingen werd gepresenteerd, dat gebruikt zal worden als grondplan om het nieuwe Dicaterie op te zetten en dat ter goedkeuring aan het Staatssecretariaat zal worden voorgelegd. Verder werd, terugkomend op het project dat gepresenteerd werd aan het begin van het proces van de hervorming van de Vaticaanse media, getoond hoe de werkzaamheden tot nu toe zich houden aan de afspraken zowel wat betreft het tijdpad, de vermindering van het personeel (voor zover mogelijk) en de vermindering van de kosten. Het nieuwe multimedia productieproces en het nieuwe portaal, dat de komende dagen in Beta-versie zal worden gepresenteerd en dat niet de hervorming zelf vormt, maar zeker een eerste zichtbare en concrete uitdrukking is, werd vervolgens gepresenteerd. De nieuwe logo's werden vervolgens ook gepresenteerd, waarbij eenheid in diversiteit is te zien.

Er werd nogmaals op gewezen dat het secretariaat voor communicatie geen kantoor is, maar een Dicasterie van de Heilige Stoel, en zaken die verband houden met economische en administratieve aspecten zijn dan ook aangepakt. Ten slotte werd bevestigd dat vanaf 1 januari 2018 de groep van de Vaticaanse pers, met inbegrip van L'Osservatore Romano en de Vaticaanse Fotografische dienst, deel zal gaan uitmaken van de SPC.

De kardinalen aanhoorden toen presentaties van pater M. Czerny, S.J. en pater Fabio Baggio, C.C., de twee onder-secretarissen van de sectie Migranten en vluchtelingen van de Dicatersie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. P. Czerny en P. Baggio legden het proces uit van het organiseren van deze Sectie ad tempus onder leiding van de Heilige Vader. Het personeel bestaat nu uit 21 full-time medewerkers en vrijwilligers. Alle activiteiten die in 2017 worden gepromoot zijn de uitdrukkingen van haar missie binnen het Dicasterie, dat bestaat uit het bijstaan van lokale kerken bij het ontwerpen en implementeren van een effectieve pastorale respons aangepast aan de uitdagingen van de hedendaagse wereld met betrekking tot migranten, vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel. De belangrijkste activiteiten omvatten het verzamelen en coderen van informatie over migratiekwesties, direct van de bron, de implementatie van verschillende sociale-mediacampagnes om een positief verhaal over migranten en vluchtelingen te bevorderen, de productie van een document (20 actiepunten) met het oog op de Global Compacts over migranten en vluchtelingen in 2018 en de ontwikkeling van een wereldwijde strategie met de belangrijkste katholieke actoren (staatssecretariaat, bisschoppelijke conferenties, katholieke ngo's en religieuze congregaties) en rechtstreekse hulp aan enkele bisschopsconferenties.

Zijn Eminence Kardinal Sean Patrick O'Malley heeft de andere leden van de Raad op de hoogte gebracht van het werk van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen, in het bijzonder met betrekking tot de taak om lokale kerken te helpen.

De volgende vergadering van de Raad van Kardinalen vindt plaats op 26, 27 en 28 februari 2018.

Publicatiedatum: 13 december 2017
Laatst bewerkt: 18 december 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test