• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Theologische actualiteit van de heilige Bonaventura - Boodschap van Paus emeritus Benedictus XVI

Emeritus Paus Benedictus XVI richtte een Paus Benedictus XVI - Emeritaat
De theologische actualiteit van de heilige Bonaventura
Brief aan pater Amaury Begasse de Dhaem S.J., professor theologie aan de Gregoriana. (15 november 2017)
tot de deelnemers aan een colloquium over “de theologische actualiteit van de heilige Bonaventura”, dat een vijftigtal specialisten samenbracht aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome. Dit meldt de Franse afdeling van Radio Vaticaan.
De tweede postdoctorale thesis van Joseph Ratzinger in 1956, ging namelijk over de theologie van de geschiedenis volgens de heilige Bonaventura (1217?-1274): een sessie van het colloquium was daaraan gewijd. De integrale werken van de Paus emeritus bevatten er namelijk een Italiaanse vertaling van.
Pater Federico Lombardi SJ, voorzitter van de Vaticaanse Stichting Joseph Ratzinger – Benedictus XVI, las een brief voor van Benedictus XVI, gericht aan de Belgische jezuïet Amaury Begasse de Dhaem, professor theologie aan de Gregoriana.

In zijn lof voor de organisatie van dit colloquium in de context van de achthonderdste verjaardag van de geboorte van de heilige Bonaventura (wiens geboorte naargelang de bronnen varieert tussen 1217 en 1221), manifesteert hij hetzelfde intellectueel enthousiasme: “Toen ik uw uitnodiging ontving, had ik het boek van Fernand van Steenberghen over de 13e eeuw nogmaals gelezen; door een confrontatie met de thema’s van het symposium, kon ik op het einde met voldoening vaststellen dat onze kennis over de 13e eeuw in de daarop volgende decennia werkelijk toegenomen en verdiept is, en dit ook met betrekking tot de ‘Serafijnse leraar’, Bonaventura. Hij bevestigt namelijk dat “de kennis van de diepgang van zijn figuur en van de rijkdom van de perspectieven van zijn denken aanzienlijk is toegenomen”.

Benedictus XVI herinnert aan Bonaventura’s weerlegging van de theorieën van een andere franciscaan, Joachim de Flores, waarover hij in zijn catechese van 10 maart 2010 zei: het is “duidelijk gebleken dat Joachim de Flores niet alleen een outsider was met extravagante ideeën, maar dat de confrontatie van zijn gedachte met de figuur van de heilige Franciscus van Assisi integendeel nieuwe perspectieven heeft geopend die de diepgang van de theologie zelf benaderen”. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, H. Bonaventura (2) - zijn denken en werken (10 mrt 2010), 2
“De erkenning - juist belangrijk voor Bonaventura -  dat liefde een kracht is om kennis te verwerven waar het verstand in het duister verkeert, vertegenwoordigt een totaal ander mensbeeld in confrontatie met de stelling van de heilige Augustinus”, legt Benedictus XVI uit.

Zo manifesteert het programma van het symposium, volgens Benedictus XVI, hoe de studie over de heilige Bonaventura rijker geworden is en hij zegt overtuigd te zijn dat ze een hulp zal zijn die ons helpt begrijpen wat deze Franciscaanse denker uit de Middeleeuwen “ons juist op dit eigen historisch ogenblik te zeggen heeft”. “Ik verheug mij over wat ik uit de teksten zal kunnen leren, ook al zal ik het volledige en machtige Werk zeker niet kunnen lezen dat het programma voorziet”, zegt de Paus emeritus, samen met zijn dank en beste wensen.

Brengen wij ook in herinnering dat op 6 september 2009, de Paus uit Beieren in de voetsporen ging van de heilige Bonaventura in Bagnoregio, ongeveer 80 km ten noorden van Rome.
Hij wijdde op woensdag 3 maart 2010 ook één van zijn Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Bonaventura (1) - zijn leven
(3 maart 2010)
.
Benedictus XVI gaf een commentaar op het leven van Franciscus van Assisi volgens Bonaventura, en vatte de kern van deze spirituele theologie aldus samen: “Het essentiële punt: Franciscus is een alter Christus, een man die Christus geestdriftig zocht. Met de liefde die tot navolging aanspoort, heeft hij zich helemaal aan Hem gelijkvormig gemaakt. Bonaventura heeft alle volgelingen van Franciscus op dit levend ideaal gewezen”. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, H. Bonaventura (1) - zijn leven (3 mrt 2010), 7

Een ideaal voor vandaag

Paus Benedictus citeerde de heilige Johannes Paulus II om de Christen van vandaag op dit ideaal te wijzen: “Dit ideaal, dat voor elke Christen geldt, gisteren, vandaag en altijd, werd door mijn voorganger, de eerbiedwaardige Johannes Paulus II, ook als programma aangewezen voor de Kerk van het Derde Millennium. Dit programma, zo schreef hij in de Brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
, is gericht op “Christus zelf, die men dient te kennen, beminnen, navolgen, om het Trinitaire leven in Hem te leven en met Hem de geschiedenis te transformeren tot aan de voltooiing ervan in het hemels Jeruzalem”. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 29

Paus Benedictus herinnerde in het Frans aan enkele biografische elementen, meer bepaald de banden van Bonaventura met Frankrijk op het ogenblik van zijn studies, maar het is ook in Frankrijk dat hij stierf en rust: “De heilige Bonaventura leefde in de 13e eeuw. Als man van actie en contemplatie, van diepe vroomheid en voorzichtigheid, heeft hij bijgedragen om harmonie te scheppen tussen geloof en cultuur. Als student in Parijs was hij gefascineerd door de ijver en evangelische radicaliteit van de Minderbroeders en vroeg hij om toe te treden tot de familie van de volgelingen van de heilige Franciscus. Daarna zette hij zijn studies verder aan de faculteit van theologie aan de universiteit van Parijs en werd één van de belangrijkste theologen van de Kerkgeschiedenis”. 

Zijn gelaat zoeken

“Heel zijn denken, zo insisteert de Beierse Paus, was diep christologisch. In een geschrift met als titel H. Bonaventura
De evangelische volmaaktheid ()
zal hij tonen dat de Kerk mooier wordt door de trouw van haar zonen en dochters die door Gods genade geroepen zijn de evangelische raden te onderhouden en zo te getuigen dat het Evangelie bron is van vreugde en volmaaktheid”. 

Zijn H. Bonaventura
Legenda maior
Biografie over de H. Franciscus van Assisi ()
moest helpen om het charisma van de stichter levend te houden: “Wanneer Bonaventura tot Minister Generaal verkozen werd, telde de Orde van de Minderbroeders 30.000 leden, over heel het Westen verspreid. Om de gemeenschapsgeest te verzekeren, stelde hij het authentiek charisma van Franciscus en zijn leer voor in een biografie waarin wij het meest getrouwe portret van de heilige stichter vinden”.

“Volgens Bonaventura is Franciscus een man die Christus geestdriftig gezocht heeft en zich helemaal aan Hem gelijkvormig heeft gemaakt. Moge dit ideaal ook een programma voor de Kerk van het Derde Millennium en voor elke Christen zijn!” Dit is het verlangen van Benedictus XVI die besloot met een uitnodiging aan elke gedoopte om “het ware gelaat van Christus te zoeken” om zo zijn leven “aan Hem gelijkvormig te maken”.  

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 15 november 2017
Laatst bewerkt: 14 januari 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test