• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus roept "Jaar van de Rozenkrans" uit

Paus Johannes Paulus II nodigt alle gelovigen uit van 16 oktober 2002 tot en met 15 oktober 2003 met hem dagelijks zijn "lievelingsgebed", de rozenkrans, te bidden. Daartoe heeft hij vorige week het 'Jaar van de Rozenkrans' afgekondigd. Die periode loopt parallel met het zilveren jubileumjaar van zijn pontificaat.

De Paus deed de uitnodiging tijdens de H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Over de rozenkrans (16 oktober 2002)
die precies op de dag van de Paus-keuze viel. Daarbij kondigde hij de publicatie aan van de Pauselijke brief over het bidden van de rozenkrans, H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Rosarium Virginis Mariae
Over de allerheiligste Rozenkrans
(16 oktober 2002)
. Daarmee wil Johannes Paulus II het leven van de Kerk en dat van de zo beproefde mensheid in de handen leggen van de Heilige Maagd en Moeder van God, Maria.

LICHTEND

Johannes Paulus II schrijft in zijn brief, dat hij door het bidden van de rozenkrans steeds sterkte en troost heeft ervaren. Twee weken na het begin van zijn pontificaat verklaarde hij op 29 oktober 1978 "Het rozenkransgebed is mijn lievelingsgebed. Het is een wonderbaarlijk gebed, wonderbaarlijk in zijn eenvoud en zijn diepte. (...) Men kan zelfs zeggen dat de rozenkrans een soort gebeden commentaar is op het laatste hoofdstuk van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
van Vaticanum II. Het is het hoofdstuk dat handelt over de wonderbaarlijke aanwezigheid van de Moeder Gods in het mysterie van Christus en de Kerk." De 24e verjaardag van zijn Pauskeuze was voor de Paus aanleiding het bidden van de rozenkrans opnieuw in de picture te plaatsen en enige aanvullingen voor te stellen. Vijf 'lichtende' geheimen moeten tussen de 'blijde' en 'droevige' worden ingevoegd en zijn bedoeld ter overweging van het Openbare leven van Jezus. Het gaat om de eerste verandering in het rozenkransgebed sinds zijn instelling door Paus Pius V in de 16e eeuw.

CHRISTUS CENTRAAL

De rozenkrans stelt in het overwegen van de geheimen Christus centraal en komt daardoor geheel en al overeen met de leer van het Tweede Vaticaans Concilie. Tegelijkertijd noemt de Paus Maria de eerste 'discipel' van Christus en daarmee de meest betrouwbare begeleidster op de weg naar Christus. Paus Johannes Paulus II wenst dat zowel het Jaar van de Rozenkrans als zijn nieuwe brief daarover, de gelovigen behulpzaam zal zijn om de voorbeeldige leerschool van Maria opnieuw te ontdekken. Het rozenkransjaar is derhalve een logisch vervolg op het Heilig Jaar 2000: "De Kerk smeekt de Moeder van Jezus om haar voorspraak, opdat de genade van het Jubileumjaar vrucht mag dragen."

Dat de Paus het Jaar van de Rozenkrans nu uitroept, heeft te maken met zijn zilveren pontificaat. Net zo als de Paus zijn gehele pontificaat onder de bescherming van Maria stelde, zo zegt hij ook nu: totus tuus, ik ben geheel de uwe. Tijdens zijn pontificaat heeft Paus Johannes Paulus II regelmatig opgeroepen de rozenkrans te bidden. Ook nu onderstreept de Paus de betekenis van de rozenkrans als gebed om vrede en als gemeenschappelijk gebed in de gezinnen. De Paus geeft in zijn brief heel praktische aanwijzingen zoals het gebruik van afbeeldingen van de geheimen. Hij waarschuwt daarnaast voor het ‘afraffelen* of het beschouwen van een rozenkrans als een soort amulet.

NIEUWE GEHEIMEN

De rozenkrans brengt de bidder ervan in contact met het Evangelie waarvan het vijftien episodes behandelt. Om dat te verbreden stelt de Paus voor vijf nieuwe geheimen toe te voegen, die hij de 'lichtende' geheimen noemt. Deze zijn gebaseerd op het openbare leven van Jezus: (1) de doop in de Jordaan; (2) de zelfopenbaring bij de bruiloft van Kana; (3) de verkondiging van het Rijk Gods en zijn oproep tot bekering; (4) de wonderbaarlijke gedaanteverandering op de Tabor; en (5) de instelling van de Eucharistie. De brief, momenteel in acht talen beschikbaar, is meditatief geschreven en ontroert bij tijd en wijle. De toon is die van een man die iets kostbaars door wil geven. De Paus beveelt ook hoogstens aan en laat iedereen vrij om zijn voorstel al of niet te aanvaarden. Derhalve hangt de toekomst van dit Pauselijk rozenkransvoorstel af van de fantasierijkheid van de gelovigen in het invullen van hun gebedspraktijk. Kardinaal Simonis heeft verheugd gereageerd op het Pauselijk initiatief. De bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie, Mgr. Hurkmans, zal overwegingen schrijven voor de vijf nieuwe geheimen.

Bron: KN

Publicatiedatum: 24 oktober 2002
Laatst bewerkt: 7 november 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test