• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onderwijs is bedoeld voor insluiting en menselijke maat

VATICAN CITY, 22 september 2017 (Zenit.org) .- Een van de belangrijkste punten van het nieuwe Congregatie voor de Katholieke Vorming
Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een maatschappij van liefde bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio
Richtlijnen (16 april 2017)
van de Congregatie voor Katholiek Opvoeding, dat op 22 september 2017 in het Vaticaan gepresenteerd werd, is dat onderwijs niet bedoeld is voor selectie maar voor insluiting. De verantwoordelijken van het dicasterium legden uit dat onderwijs "alle menselijke dimensies moet omvatten, het moet het proces van humanisering begeleiden."

Het document "Congregatie voor de Katholieke Vorming
Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een maatschappij van liefde bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio
Richtlijnen (16 april 2017)
", dat richtlijnen bevat voor een broederlijk humanisme, wordt verzonden naar alle bisschoppelijke conferenties. Zo zal het 215.000 katholieke scholen bereiken - meer dan 60 miljoen leerlingen van allerlei geloof en etniciteit - en 1.760 katholieke universiteiten in de verschillende continenten.

Kardinaal Giuseppe Versaldi, Prefect van de Congregatie voor Katholieke Opvoeding, herinnerde eraan dat het document is uitgewerkt voor de 50ste verjaardag van de Conciliare Verklaring 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
 (1965-2015) over het christelijke onderwijs en de 50ste verjaardag van Paus Paulus VI zijn Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
(1967- 2017), "programmatisch document van de missie van de Kerk in het tijdperk van globalisering."

Het nieuwe document beklemtoont zeven punten: huidige scenario's, humanisme en onderwijs, cultuur van dialoog, globalisering van de hoop, voor een werkelijke integratie, netwerken van samenwerking en perspectieven.

Toen UNICEF alarmeerde over 60 miljoen kinderen die in de komende 15 jaar van het basisonderwijs zouden kunnen worden uitgesloten, benadrukte het Vaticaan dat het urgent en noodzakelijk is om het onderwijs te humaniseren door een ontmoetings- en dialoogcultuur te bevorderen. Het pleit voor een educatief visie die wordt onderscheiden door "een levend, moedig en volhardend getuigenis - in soms zeer moeilijke contexten, waar de evangelische boodschap samenvalt met manieren die steeds meer worden gekenmerkt door secularisme, relativisme en fundamentalisme."

Niet Selectie maar Inclusief

 Monsignor Angelo Vincenzo Zani, de secretaris van het dicasterie, benadrukte drie punten van het Congregatie voor de Katholieke Vorming
Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een maatschappij van liefde bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio
Richtlijnen (16 april 2017)
, beginnend met het beroep op het "humaniseren van het onderwijs": namelijk de persoon in het middelpunt van het onderwijs te stellen, in het kader van relaties die een levende, onderlinge afhankelijkheid vormen waarbij een gemeenschap oo gebonden is door een gemeenschappelijk lot. "Onderwijs moet ten dienste staan van een nieuw humanisme, om elke mens en de hoogste doelstellingen van de mensheid te bevorderen."

Om het onderwijs te humaniseren, roept het op om een educatieve pact tussen de generaties te smeden, om de persoonlijke, morele en sociale gewoontes van allen, die bij het onderwijsproces betrokken zijn te verenigen: professoren, studenten en instellingen. Maak het onderwijs tot plaatsen en gebieden van ontmoeting, voor een onderwijs dat niet selectief is maar openstaat voor solidariteit en delen, "vervolgde hij.

Het tweede punt dat door Monsignor Zani is gemarkeerd: een opleiding op basis van de dialoogcultuur, omdat "het in de aard van het onderwijs is om de fundamenten van een vreedzame dialoog te bouwen en de ontmoeting tussen de onderscheiden groepen mogelijk te maken en daarmee het gemeenschappelijk goed te verbeteren. ”

Ten slotte is het derde punt: "Het principe en prioriteitsonderdeel" van het onderwijs: niet "de selectie van heersende klassen, maar inclusie, waarmee elke burger actief deelneemt aan het opbouwen van solidair humanisme."

Humanisatieproces

 Monsignor Zani gaf ook leessleutels voor het Congregatie voor de Katholieke Vorming
Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een maatschappij van liefde bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio
Richtlijnen (16 april 2017)
, dat betrekking heeft op alle personen die zich bezighouden met verschillende aspecten op het gebied van de vorming: "het gaat om het bevorderen van een opleiding" dat reageert op het fundamentele recht van elke persoon, ongeacht de leeftijd, seks, cultuur, religie en traditie en tegelijkertijd: open voor broederlijke samenwonen, voor eenheid en vrede onder volkeren.

Hij legde uit dat in de ogen van de Kerk, het onderwijs moet zijn "gebaseerd op een antropologie geïnspireerd in evangelische waarden" en moet "alle" menselijke "dimensies" en alle levensfasen omvatten: het moet het proces van humanisering begeleiden.

Het Congregatie voor de Katholieke Vorming
Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een maatschappij van liefde bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio
Richtlijnen (16 april 2017)
van het dicasterie bespreekt ook de belangrijkste huidige uitdagingen, namelijk relativistische identiteit en cultuur, dialoog in een sociale, multi-religieuze en multiculturele context, economische en professionele ongelijkheden, humanitaire urgenties en marginalisaties, evenals de ecologie.

Publicatiedatum: 22 september 2017
Laatst bewerkt: 28 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test