• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

‘Paus Franciscus verspreidt ketterijen’

(kro.nl/katholiek) - Een internationale groep van meer dan zestig rooms-katholieke geestelijken en academici heeft paus Franciscus “uit liefde voor Onze Heer Jezus Christus” en “vanuit een kinderlijke devotie voor het pausambt” een brief gestuurd met daarin het verzoek om aantal actuele ketterijen te veroordelen. Die dwalingen zouden volgens de ondertekenaars worden opgeroepen, bevestigd en verspreid door Franciscus’ apostolische exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
 en diens “woorden, daden of omissies”. Uitdrukkelijk zeggen ze erbij dat ze met hun schrijven hun bezorgdheid willen uiten en dat ze de huidige paus niet willen beschuldigen van de “zonde van ketterij”.

Aangezien de brief onbeantwoord bleef, besloot de groep hem zondag te publiceren.

Onder de eerste ondertekenaars van de correctio filialis bevond zich geen bisschop. Pas nadat de brief aan de paus op 11 augustus was verstuurd, zette ook bisschop Bernard Fellay, de generaal-overste van de traditionalistische en niet door de Heilige Stoel erkende Priesterbroederschap Sint-Pius X, zijn handtekening. Inmiddels heeft ook de Amerikaanse emeritus bisschop René Henry Gracida de brief ondertekend.

Onder de ondertekenaars bevinden zich ook twee Nederlanders: psycholoog Gerard van den Aardweg en de Bossche priester Cor Mennen, lid van het kathedrale kapittel van Den Bosch en docent kerkelijk recht aan het diocesaan grootseminarie van Den Bosch.

De opstellers van de brief onderscheiden zeven ketterijen, die zij in het Latijn hebben geformuleerd. Hieronder de vertaling.

  1. “Een gerechtvaardigde heeft niet de kracht om met Gods genade te voldoen aan de objectieve eisen van de goddelijke wet, alsof elk van de geboden van God onmogelijk is voor de gerechtvaardigden; of dat het betekent dat Gods genade, wanneer het rechtvaardiging in een individu bewerkstelligt, niet steevast en krachtens haar natuur bekering van alle zware zonde oplevert, of dat de genade niet voldoende is voor de bekering van alle zware zonde.”
  2. “Christengelovigen die een burgerlijke echtscheiding hebben verkregen van de echtgenoot met wie zij geldig gehuwd waren en vervolgens een burgerlijk huwelijk hebben gesloten met een andere persoon terwijl hun eerste partner nog leeft, die als gehuwden met hun burgerlijke partner samenleven, en die ervoor kiezen om in deze staat met volledige kennis van de aard van hun handeling en met volledige instemming met die handeling, verkeren niet noodzakelijk in een staat van doodzonde, en kunnen de heiligmakende genade ontvangen en groeien in liefde.”
  3. “Een christengelovige kan volledige kennis van de goddelijke wet hebben en er vrijwillig voor kiezen deze te overtreden, maar tegelijk niet in een staat van doodzonde verkeren als gevolg van deze bewuste handeling.”
  4. “Een persoon, die terwijl hij een goddelijk verbod gehoorzaamt, is in staat te zondigen tegen God door diezelfde handeling van gehoorzaamheid.”
  5. “Het geweten kan op juiste en waarachtige wijze oordelen dat seksuele handelingen tussen personen die een burgerlijk huwelijk met elkaar hebben gesloten, hoewel een van hen of beiden sacramenteel met een ander is gehuwd, soms moreel juist zijn of verzocht of zelfs bevolen door God.”
  6. “De morele principes en morele waarheden die vervat zijn in de goddelijke openbaring en in de natuurwet, bevatten geen negatieve verboden die op absolute wijze bepaalde soorten handelingen verbieden die vanwege hun object altijd zwaar ongeoorloofd zijn.”
  7. “Onze Heer Jezus Christus wil dat de Kerk afstand neemt van haar eeuwenoude tucht van het weigeren van de Eucharistie aan hertrouwd gescheidenen en van het weigeren van de absolutie aan hertrouwd gescheidenen die geen berouw over hun levensstaat hebben en niet krachtig voornemens zijn die staat te veranderen.”

De ondertekenaars achten het noodzakelijk “omwille van het heil der zielen” dat het kerkelijk leergezag deze stellingen opnieuw veroordeelt. Deze ketterijen en dwalingen, waarvan zij niet zeggen dat ze de enige zijn, worden door “Uwe Heiligheid door uw woorden, daden en omissies effectief ondersteund en verspreid”.

Publicatiedatum: 26 september 2017
Laatst bewerkt: 13 mei 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test