• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Müller wil commissie om met Pauscritici in gesprek te gaan

(katholieknieuwsblad.nl) - Om een einde te maken aan de controverse rond Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
 zou de Paus een commissie kunnen instellen om het debat aan te gaan met diens critici. Dat stelt kardinaal Gerhard Müller voor in een interview met de National Catholic Register.

Aanleiding is de openlijke terechtwijzing door 62 geestelijken en wetenschappers die afgelopen zondag is gepubliceerd. “Met diepe pijn, maar gedreven door de trouw aan onze Heer Jezus Christus, uit liefde voor de Kerk en het Pausschap en door de kinderlijke overgave aan uw persoon, zien wij ons gedwongen tegenover u een terechtwijzing uit te spreken wegens de verspreiding van enkele ketterijen (…) door uwe heiligheid”, aldus de opstellers.

‘Dubbel gevaar’

Het 25 pagina’s tellende document onderscheidt zeven geloofsdwalingen die door de Paus zouden worden bevorderd. De opstellers onthouden zich uitdrukkelijk van een oordeel of de Paus een ketter is.
Zij wijzen erop dat de houding van de Paus voor katholieken een “dubbel gevaar” kan betekenen. Enerzijds kunnen zij in dwaling worden gebracht en anderzijds bestaat het risico dat gelovigen het gezag van de Paus als opperherder ontkennen.

‘Ernstige situatie’

Het is inmiddels het zesde substantiële initiatief dat bezwaar aantekent tegen met name bepaalde passages in de Pauselijke exhortatie over huwelijk en gezin, Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
(AL). (zie o.a. Carlo Kardinaal Caffarra
5 Dubia over Amoris Laetitia
(12 september 2016)
van vier kardinalen, 45 Theologen over Amoris Laetitia en de toetsing aan het kerkelijk Leergezag en ‘Paus Franciscus verspreidt ketterijen’) Een “ernstige situatie”, aldus kardinaal Müller, tot voor kort prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Theologisch dispuut

Hij benadrukt in het interview dat de Paus “volledig respect” verdient, maar zijn “oprechte critici een overtuigend antwoord” toekomt. Hij stelt daarom voor dat de Paus een commissie van kardinalen samenstelt om een “theologisch dispuut” aan te gaan met een aantal Pauscritici. Concreet denkt hij aan “enkele prominente vertegenwoordigers” van de kardinalen achter de zogeheten Dubiabrief en van de zondag gepubliceerde ‘terechtwijzing’.
Het betreft een geformaliseerde vorm van debat die specifiek moet gaan over de “verschillende en soms controversiële interpretaties van bepaalde passages in hoofdstuk 8 van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
”.

Wederzijds vertrouwen nodig

De Kerk heeft meer behoefte aan “dialoog en wederzijds vertrouwen” dan aan “polarisatie en polemiek”. De opvolger van Petrus “verdient volledig respect voor zijn persoon en zijn goddelijke mandaat, en aan de andere kant verdienen zijn oprechte critici een overtuigend antwoord.”

‘Schisma’s vermijden’

“Wij moeten nieuwe schisma’s en afscheidingen van de ene katholieke Kerk vermijden, wier permanente principe en basis van haar eenheid en gemeenschap in Jezus Christus de huidige Paus Franciscus is en alle bisschoppen in volle gemeenschap met hem.”

‘Absolute minderheid’

De Italiaanse aartsbisschop Bruno Forte, secretaris van de beide gezinssynodes van 2014 en 2015, sprak tegenover het dagblad Avvenire een hard oordeel uit over de ondertekenaars van de ‘terechtwijzing’. 
Het gaat volgens hem om een “absolute minderheid” die AL “niet in zijn diepte begrepen hebben, maar verkeerd verstaan”. Wie het pastorale doel van AL negeert en “tegen iedere prijs posities wil innemen die het katholieke geloof verlaten” vertoont een “door vooroordelen bepaald gedrag en schermt zich af tegen de geest van het Tweede Vaticaans Concilie die Paus Franciscus belichaamt.” Wie de Kerk liefheeft en de Paus als opvolger van Petrus trouw is zou volgens Forte een dergelijk document niet kunnen ondertekenen. (KN/NCR/KNA)

Publicatiedatum: 27 september 2017
Laatst bewerkt: 28 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test