• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Koerswijziging voor het Instituut dat H. Paus Johannes Paulus II zo na aan het hart lag

Op 19 september 2017 werd een persconferentie in het Vaticaan gehouden naar aanleiding van de publicatie van het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Summa Familiae Cura
De grote zorg om het gezin - opheffing van het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin en oprichting van een theologisch wetenschappelijk instituut voor huwelijk en gezin
(8 september 2017)
, dat over de koerswijziging van het Pauselijk Instituut voor Huwelijk en Gezin dat de H. Paus Johannes Paulus II in 1981 gesticht had, gaat. Het Instituut maakte zich tot voor kort sterk om het huwelijk zuiver te houden, te strijden tegen echtscheiding en ook tegen abortus en euthanasie. Vertegenwoordigers van het Instituut werden vreemd genoeg niet als experts uitgenodigd om deel te nemen aan de twee Synodes over het Gezin van 2014 en 2015. Ook met de uitkomst, zoals verwoord in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
waren ze uiterst ongelukkig. Twee dagen ná het overlijden van de stichter van het Instituut, Kard. Caffarra, is dit Motu Proprio, dat zo'n nadrukkelijke koerswijziging voor het Instituut betekent, ondertekend door Paus Franciscus.

Verdieping van de theologie van de vrouw, onderzoek van de crisis in het vaderschap, de genderkwestie, de generatiekloof, de economie van het gezin ... dat alles zal behoren tot de ontwikkeling van het nieuwe “Pauselijke theologisch Instituut Johannes Paulus II voor wetenschappen over huwelijk en gezin”. Tijdens de persconferentie legden Mgr. Vincenzo Paglia, grootkanselier van het Instituut en Mgr. Pierangelo Sequeri, dekaan – die hun plaats in dit Instituut behouden – uit dat de nieuwe naam de termen “theologisch” en “wetenschappen” toevoegt, en voortaan “humane en antropologische wetenschappen” aangaande huwelijk en gezin inhoudt.

Het nieuwe Instituut zal tot zending hebben om “wat in Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
staat, in heel zijn omvang, ook het wetenschappelijke, begrijpelijk te maken: de apostolische Exhortatie zal er “de charta” van zijn. Het wil ook de dialoog met niet-katholieken en ongelovigen bevorderen, want “gezin en huwelijk zijn niet alleen een kwestie van katholieken maar van de planeet”.

In een persmededeling benadrukken de verantwoordelijken van het Instituut het dubbele motief van dit initiatief van Paus Franciscus: het gezin “op een nieuwe manier in het midden van de aandacht plaatsen” en de intuïtie van Johannes Paulus II, 36 jaar later, opnieuw lanceren.

Met deze beslissing manifesteert Paus Franciscus “zijn diepe overtuiging” dat dit thema “cruciaal” is en dat de Kerk “in een proces van onderscheiding” moet zijn. Maar zo zeggen zij, er wordt geen “afstand genomen” van de inspiratie van Johannes Paulus II die een “instituut” wilde “van hoog niveau, gewijd aan onderzoek en een gespecialiseerde universitaire opleiding”, verbonden met de Heilige Stoel.

Door de verruiming van de domeinen van onderricht en onderzoek, doet het Motu proprio van de Paus – Paus Franciscus - Motu Proprio
Summa Familiae Cura
De grote zorg om het gezin - opheffing van het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin en oprichting van een theologisch wetenschappelijk instituut voor huwelijk en gezin
(8 september 2017)
– "de centrale positie van het gezin" uitkomen voor de “pastorale” en missionaire “bekering” van de Kerk, die niet mogelijk is zonder “aandacht voor de kwetsuren van de mensheid”. Hij zegt ook dat “het welzijn van het gezin beslissend is voor de toekomst van de wereld en de Kerk”.

Door daarin meer bepaald "humane wetenschappen" en "antropologische cultuur" te betrekken, zal het Pauselijk Instituut "een uitnemend theologisch centrum en referentie zijn". De oorspronkelijke intuïtie wordt “opnieuw gelanceerd binnen de actuele kairos van de Kerk, dat wil zeggen helemaal gegrift in de huidige dynamiek van de transformatie die de zending en structuren van de Kerk ondergaan”.

Zo spreekt het Motu proprio over “het fundamentele verbond tussen man en vrouw voor het behoud van het nageslacht en de schepping”. Dit aspect, dat verwijst naar de Bijbelse theologie van de schepping” was “nog niet op een coherente manier ontwikkeld in zijn diepe sociale en kerkelijke implicaties”.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie ook bericht: Paus richt een nieuw theologisch en wetenschappelijk instituut voor huwelijk en gezin op

Publicatiedatum: 19 september 2017
Laatst bewerkt: 21 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test