• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus' boodschap over opvang migranten en vluchtelingen

(bisdom breda) - “Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God” (Lev. 19, 34). Met deze Bijbeltekst opent de Paus Franciscus - Boodschap
Migranten en vluchtelingen opnemen, beschermen, steunen en integreren
104e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 14 januari 2018
(15 augustus 2017)
.

Paus Franciscus memoreert dat hij gedurende zijn pontificaat herhaaldelijk zijn zorg geuit heeft over de beklagenswaardige toestand van veel vluchtelingen en migranten, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen en armoede. Volgens de Paus is hun situatie ongetwijfeld een ´teken van de tijd’ dat hij, met de hulp van de heilige Geest, geprobeerd heeft te duiden.

“Elke vreemdeling die op onze deur klopt, biedt een kans voor een ontmoeting met Jezus Christus, die zichzelf identificeert met de verwelkomde en de afgewezen vreemdeling van alle tijden (Mt. 25, 35-43). Elke persoon die gedwongen is om zijn moederland te verlaten op zoek naar een betere toekomst, wordt door de Heer toevertrouwd aan de moederlijke zorg van de Kerk,” schrijft de Paus. En hij geeft aan dat solidariteit wordt gevraagd in alle fasen van migratie: vertrek, reis, aankomst en terugkeer.

Paus Franciscus spreekt over een grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid die de Kerk deelt met elk mens van goede wil om – ieder volgens zijn eigen mogelijkheden – de uitdagingen van de hedendaagse migratie te beantwoorden met vriendelijkheid, zorgvuldigheid, wijsheid en gezond verstand. De Paus vat die verantwoordelijkheid samen in vier werkwoorden: verwelkomen, beschermen, stimuleren, integreren. Migranten en vluchtelingen moeten worden verwelkomd, zegt de Paus, hun menselijke waardigheid moet worden gerespecteerd. En migranten en vluchtelingen moeten worden gestimuleerd om zich als mens te ontwikkelen en te integreren.

De menselijke waardigheid van de migrant en vluchteling staat voorop. Op basis van het “principe van de centrale plaats van de menselijke persoon” Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 47 merkt Paus Franciscus op dat de veiligheid van de migrant en vluchteling als menselijke persoon prioriteit moet krijgen boven de veiligheid van de natie. “Daarom is het nodig dat grenswachten adequaat getraind zijn. De situatie van migranten, asielzoekers en vluchtelingen vereist dat hun persoonlijke veiligheid wordt gewaarborgd en dat zij toegang hebben tot basale benodigdheden.” De Paus houdt een pleidooi voor kleinschalige voorzieningen. Deze bevorderen de persoonlijke ontmoeting en vergroten de kans op een succesvolle integratie. De vrijheid van godsdienst moet worden gerespecteerd. De Paus roept staten op de procedures voor humanitaire visa en gezinshereniging te vereenvoudigen. Hij verzet zich tegen illegale ronselpraktijken.

Het Vaticaan publiceerde de Paus Franciscus - Boodschap
Migranten en vluchtelingen opnemen, beschermen, steunen en integreren
104e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 14 januari 2018
(15 augustus 2017)
van de Paus op maandag 21 augustus 2017. De Nederlandstalige vertaling van deze boodschap is binnenkort beschikbaar.

Publicatiedatum: 31 augustus 2017
Laatst bewerkt: 6 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test