• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Congregatie van de Geloofsleer eist terugkeer naar RK standpunt over euthanasie van Belgische Broeders van Liefde

Euthanasie is de "vrijwillige, moreel onaanvaardbare moord op een menselijke persoon”. Zo nodigt de Congregatie voor de Geloofsleer de Belgische gemeenschap van de Broeders van Liefde te Gent uit om zich aan te sluiten bij de katholieke leer over het menselijk leven.

De Belgische provincie van de Broeders van Liefde moet afstand doen van hun positie aangaande actieve euthanasie op?psychiatrische patiënten. Dit vragen de Congregatie voor de Geloofsleer en hun algemene overste, br. René Stockman, volgens het Europees Instituut voor Bioëthiek (EIB) dat op deze 9e augustus 2017 de stellingname van de Geloofsleer publiceert over euthanasie bij personen die aan een psychiatrische ziekte lijden. De gemeenschap zou haar hoedanigheid van “katholiek” kunnen verliezen indien zij de leer van de Pausen en de Kerk niet meer volgt aangaande de bescherming van het menselijk leven.

In maart laatstleden heeft de Belgische provincie van de Broeders namelijk een nota aanvaard die euthanasie mogelijk maakt bij patiënten in hun psychiatrische centra – ook bij hen die niet in een terminale fase zijn: een praktijk die openlijk in tegenstrijd is met het gebod niet te doden en de leer van Paus Franciscus en de Katholieke Kerk over het menselijk leven.

Deze internationale gemeenschap van religieuzen die veelal geen priester zijn, en gesticht werd in 1807, weigerde tot hier toe in haar 15 psychiatrische centra euthanasie toe te passen, maar de Belgische gemeenschap is over de streep gegaan en de algemene raad van de Broeders van Liefde in Rome keurde de beslissing af. Br. Stockman heeft dan een bericht gepubliceerd dat tegengesteld is aan dat van de Broeders in België.

In een intervieuw met KTO in mei laatstleden, herinnerde hij eraan dat vanaf de stichting, de roeping van de Broeders erin bestaat: "psychiatrische zieken van hun ketens te verlossen om hun het leven terug te geven".

Het document van de Geloofsleer dat aan deze algemene overste van de Broeders van Liefde gericht is, herinnert aan de leer van Vaticanum II, zegt Carine Brochier van het EIB: “Al wat verder tegen het leven zelf ingaat, zoals alle soorten van moord, uitroeiing, abortus, euthanasie en vrijwillige zelfmoord; al wat de integriteit van de menselijke persoon aantast, zoals verminking, lichamelijke en geestelijke foltering, pogingen om de mens psychisch in zijn macht te krijgen; al wat een belediging is voor de menselijke waardigheid, zoals onmenselijke levensvoorwaarden, willekeurige arrestaties, deportaties, slavernij, prostitutie, handel in meisjes en minderjarigen; schandelijke arbeidsvoorwaarden, waarbij de arbeiders als louter winst-werktuigen worden behandeld en niet als vrije en verantwoordelijke personen: dit alles en andere dergelijke dingen zijn onmiskenbaar schandelijk. Ze zijn een aantasting van de menselijke beschaving en zij werpen meer een smet op hen die zich zo gedragen dan op hen die het onrecht hebben te verdragen. En ze zijn volledig in tegenspraak met de eer van de Schepper. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 27

De Congregatie voor de Geloofsleer herneemt de woorden van Johannes Paulus II die zegt dat euthanasie een “opzettelijke en moreel onaanvaardbare moord op een menselijke persoon” is H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 65 en dat euthanasie deel uitmaakt van de reeks menselijke daden die door en in zichzelf steeds zwaar onwettig zijn. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 80

Op 30 juni 2017 door kardinaal Gerhard Ludwig Müller ondertekend, hoopt het document dat de Congregatie van de Broeders van Liefde “deze vruchtbare dienst” kan verder zetten “in volledige overeenstemming met de leer van de Kerk en het welzijn van de mensen, en dit ook in de psychiatrische instellingen van de Congregatie in België”.

De persmededeling, op 5 augustus laatstleden door br. Stockman ondertekend, drukt volgens hem uit wat van de Belgische bestuursraad van de instituten verwacht wordt, en geeft hen tot 5 september 2017 tijd om hun stellingname te wijzigen inzake euthanasie bij psychiatrische patiënten voor wie zij verantwoordelijkheid dragen, zo niet zouden de nodige juridische maatregelenen genomen worden.

Onlangs stelde het EIB in België een stijging vast van euthanasie voor psychische ziekten.

Eerder heeft Br. Stockman gereageerd op de stellingen van de Belgische Broeders en daarin antwoord gegeven wat het Katholieke standpunt is aangaande euthanasie: zie de pdf.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 9 augustus 2017
Laatst bewerkt: 14 augustus 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test