• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting op In Meno di un Anno

In zijn herderlijke onderrichting tot de pastoors van Rome en de vastenpredikers van het jaar te voren (1944) had de Paus gewezen op de schrille tegenstelling: aan de ene kant de onmetelijke rijk dom van de christelijke leer en de buitengewone voor uitgang van de theologie in het uitdiepen van deze rijkdommen, en daartegenover de schrikbarende armoede, het ontstellend gebrek aan kennis bij de grote massa van het katholieke volk, die bijna alleen in naam katholiek is.

In deze onderrichting Paus Pius XII - Toespraak
In Meno di un Anno
Herderlijke onderrichting tot de pastoors van Rome en de vastenpredikers - over de Sacramenten
(18 februari 1945)
zet de Paus de onuitsprekelijke rijkdom van boven natuurlijk leven uiteen, die wij bezitten in de sacramenten en hoe nu en altijd de remedie voor de "geestelijke bloedarmoede en lusteloosheid" van het volk moet worden gezocht in het waardig ontvangen van de sacramenten en het verbinden er van met het leven. "(De werking van de sacramenten) moet zich uitstrekken tot ieder terrein, tot het persoonlijk leven, het gezinsleven, het beroep, vrede en rust, onrust en gevaar". (n. 22)

De waarschuwing, die de Paus geeft: "In een bepaalde pers (van Italië) is reeds een begin gemaakt met een openlijke propaganda ten gunste van de echtscheiding; daaraan zit het gevaar vast, dat mensen, die niet dóórdenken, in dwaling worden gebracht en een beweging wordt aangemoedigd, die in strijd is met de natuurwet, met de goddelijke wet en met de heilige wet van Christus." (n. 30) deze waarschuwing kreeg twee jaar later een harde bevestiging, toen de linkerpartijen in het Italiaanse parlement met drie stemmen meerderheid een amendement doordreven, waardoor het woord "onontbindbaar" (huwelijk) uit de grondwet werd genomen. Nu kan dus een gewone wet de echtscheiding mogelijk maken.

We hebben deze onderrichting te liever opgenomen om haar belang voor de zielzorg; de vele praktische punten, speciaal over de H. Mis, het huwelijk, de biecht en de heilige missie zijn voor de zielzorgers van blijvende betekenis.

Publicatiedatum: 18 februari 1945
Laatst bewerkt: 26 juni 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test