• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heer is barmhartig

Dinsdag in 27e week door het Jaar (I) - Kapel Santa Martha

"Waar de Heer is, is barmhartigheid”, brengt Paus Franciscus in herinnering. Hij celebreerde de H. Mis in de kapel van het Sint-Marthahuis voordat hij naar de synode voor het gezin ging. 
“Wachten wij op de Heer, want de Heer is barmhartig”, zegt de Paus als commentaar bij de psalm van deze dag. “Gij zijt een barmhartige en medelijdende God”, herhaalt hij tot twee keer, maar de mens is niet altijd “bereid” om deze barmhartigheid van God “te aanvaarden”. 

De Paus legt de geschiedenis van de profeet Jonas uit, zijn weerstand en gehoorzaamheid aan Gods wil: “Het is een waar mirakel, zegt hij, want in dit geval heeft hij zijn koppigheid laten varen en heeft hij aan Gods wil gehoorzaamd, hij heeft gedaan wat de Heer hem opgedragen had”. Maar na deze twee fasen – van de “weerstand tegen de zending die hem toevertrouwd was” en van de “gehoorzaamheid” – komt een derde fase. Jonas verzet zich tegen Gods barmhartigheid. 

“Jonas voelt veel pijn en is kwaad”, vertelt de Paus. Hij “maakt de Heer verwijten”, hij begrijpt niet waarom God de stad Nineve vergeeft. Jonas heeft “zo een versteend hart dat hij Gods barmhartigheid niet binnenlaat”. “Het belangrijkste is mijn prediking, meent Jonas, het belangrijkste zijn mijn gedachten, het belangrijkste is de lijst van geboden die ik moet onderhouden. Alles, alles, alles is belangrijker dan Gods barmhartigheid.” 

Christus heeft « dat drama ook gekend », brengt de Paus in herinnering. Hij heeft geleefd “met de wetgeleerden: zij begrijpen niet waarom Hij de overspelige vrouw niet heeft laten stenigen, waarom Hij met tollenaars en zondaars gaat eten, zij begrijpen het niet. Zij begrijpen de barmhartigheid niet”. 

“Waar de Heer is, is barmhartigheid, herneemt de Paus. En de heilige Ambrosius zegt nog: en waar strakheid is, zijn Zijn bedienaars”. 

“Bidden wij bij de aanvang van dit Jaar van de Barmhartigheid, dat de Heer ons helpt begrijpen hoe Zijn hart is, wat “barmhartigheid” betekent, wat Hij wil zeggen wanneer Hij zegt: Ik wil barmhartigheid, geen offers. Daarom bidden wij in de Mis zo graag deze mooie zin: “Geef mij Uw erbarmen”, opdat wij zouden begrijpen dat Gods barmhartigheid over ons, onze zonden, onze ellende uitgegoten werd …”

© 2015, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk Vert. uit het Frans (volgens samenvatting van Zenit.org): maranatha-gemeenschap

Publicatiedatum: 6 oktober 2015
Laatst bewerkt: 15 mei 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test