• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij huwelijkssluitingen

Paus Franciscus heeft beslist de bisschoppen toelating te geven om huwelijkssluitingen van gelovigen toe te laten die zich aansluiten bij de pastorale activiteit van de Broederschap”, op bepaalde voorwaarden, “om het geweten van de gelovigen tot rust te brengen” en “de weg naar de volledige institutionele regularisatie te vergemakkelijken”. 

Dat kondigt een Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)
aan van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' – belast met o.a. de betrekkingen met de Priesterbroederschap H. Pius X, en ondergebracht bij de Congregatie voor de Geloofsleer – gericht aan de bisschoppen van heel de wereld en gepubliceerd op 4 april 2017 door het persbureau van de H. Stoel. 

De Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)
maakt met toestemming van Paus Franciscus, een parallel met het sacrament van de verzoening en beoogt “de geldigheid en rechtmatigheid te verzekeren van het (huwelijks-)sacrament” en “personen niet in twijfel te laten”. 
De belangrijkste voorwaarde is dat de onderlinge toestemming van de echtgenoten in ontvangst genomen wordt door een priester die afgevaardigd is door de plaatselijke bisschop, “daarna gevolgd door een Heilige votiefmis opgedragen door een priester van de Broederschap”. Maar suggesties worden gedaan wanneer dit niet mogelijk zou zijn. 

Het gaat erom, insisteert de Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)
, “innerlijke tweestrijd te vermijden onder de gelovigen die tot de Broederschap behoren en twijfels (hebben) over de geldigheid van het huwelijkssacrament”. 

De Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)
vermeldt echter ook dat de toestemming gegeven wordt “alhoewel de kanonieke toestand van onwettigheid waarin de Broederschap zich bevindt, momenteel blijft”. 

Zie de Nederlandstalige vertaling van de gehele brief: Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)

Publicatiedatum: 6 april 2017
Laatst bewerkt: 7 april 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test