• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu ook al faculteit voor Piusbroederschap te assisteren bij huwelijken

Paus Franciscus heeft de faculteiten voor toediening van de Sacramenten door leden van de Priesterbroederschap St. Pius X uitgebreid. Nadat hij eerder hen al de mogelijkheid had gegeven om biecht te horen, heeft hij nu, onder bepaalde voorwaarden, het assisteren bij huwelijken toegestaan.

De Priesterbroederschap, opgericht in 1970, staat erom bekend dat zij kritisch staat tegenover bepaalde ontwikkelingen van het Tweede Vaticaans Concilie en hetgeen daarna gebeurd is. O.a. houden ze vast aan de viering van de Mis zoals deze door Pius V kort na het Concilie van Trente is vastgesteld. Door in 1988 over te gaan tot eigenstandige bisschopswijdingen zijn ze in een ongeordende kerkrechterlijke situatie, een schisma, met de Rooms Katholieke Kerk gekomen. 

De H. Paus Johannes Paulus II heeft daarop in 1988 de Petrusbroederschap opgericht die zich o.a. houdt aan het Missaal, zoals de H. Paus Johannes XXIII die in 1962 heeft vastgesteld.

De Congregatie voor de Geloofsleer
Faculteit voor Piusbroederschap om te assisteren bij een huwelijk
(27 maart 2017)
stelt o.a. "Volgens dezelfde pastorale visie die tot doel heeft het geweten van de gelovigen gerust te stellen, ondanks de doelstelling tot het persisteren van de canonieke onregelmatigheid waarin voorlopig de Priesterbroederschap St. Pius X zich bevindt, heeft de Heilige Vader, naar aanleiding van een voorstel van de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', besloten om de plaatselijke Ordinarissen te machtigen tot de mogelijkheid om faculteiten voor de viering van huwelijken van gelovigen, die de pastorale activiteit van die Sociëteit volgen, te verlenen", heet het in de betreffende brief die vandaag is bekend geworden. Dit moet dan wel overeenkomstig de daartoe gegeven nadere bepalingen.

De brief gaat uit van de Congregatie voor de Geloofsleer en de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', dat is de commissie die o.a. de toenadering tot de Piusbeweging tot haar taak heeft.

Opvallend is dat, waar het hier gaat om de ordening van de Sacramenten, de betreffende Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten niet deelgenoot is aan deze brief, zoals ook al eerder aangaande de Biecht.

Bron: vatican.va

Publicatiedatum: 4 april 2017
Laatst bewerkt: 4 april 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test