• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Motu Proprio over bedevaartsplaatsen

(zenit.org) - Paus Franciscus heeft bedevaartsplaatsen als plaatsen van evangelisering gekenmerkt waar barmhartigheid ervaren kan worden. Daarom is de verantwoordelijkheid voor deze plaatsen van de Congregatie voor de Clerus overgedragen aan de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Daartoe heeft Paus Franciscus het Motu Proprio onder de titel Paus Franciscus - Motu Proprio
Sanctuarium in Ecclesia
Verantwoordelijkheid voor bedevaarten wordt van de Congregatie voor de Clerus overgedragen aan de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie (11 februari 2017)
van 11 februari, het feest van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, doen uitgaan welke zaterdag 1 april door het Vaticaan werd gepubliceerd.

Voor de Paus zijn de pelgrims en de deelname aan de spiritualiteit een teken van evangelisering, die, vanwege de intensieve pastorale betekenis, verder versterkt moet worden.

De bedevaartsplaatsen zijn dus plaatsen van evangelisering waar de barmhartigheid van God ervaren kan worden: "Van nature is een pelgrimsoord een heilige plaats, waar de verkondiging van het woord van God, de viering van de Sacramenten, vooral de Biecht en de Eucharistie, plaatsvinden. Het getuigenis van de liefde laat het grote engagement van de Kerk met de evangelisering zien."

De Paus denkt daarbij aan wat hij als de "pedagogiek van de evangelisering" noemt, namelijk het eigen charisma van ieder heiligdom in de vorm van vorming, catechese en het getuigenis van de liefde, omdat de deuren wijd geopend worden voor de zieken, de armen, degenen die aan de rand van de maatschappij leven, vluchtelingen en migranten.

Voorts vraagt de Paus van de bedevaartsplaatsen een grotere inzet voor de nieuwe evangelisering in de huidige samenleving en roept hen op om de zielzorg te laten aansluiten op de waarde die pelgrimstochten uitdrukken. Het Motu Proprio kan gezien worden als een uitvloeisel van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De authentieke volksdevotie moet door de vorming van de medewerkers van pelgrimsplaatsen evenzeer opgepakt worden als de voorbereidingen voor de pelgrimstocht zelf.

Pelgrimeren is een "echte getuigenis van het geloof." Enkele plaatsen hebben zelfs de identiteit van hele generaties en naties bepaald. Maar deze heiligdommen zijn ook plaatsen, waar mensen komen die op zoek zijn naar houvast, stilte en contemplatie, gedreven door een verlangen naar God. Ze kunnen een echt toevluchtsoord worden, om zichzelf opnieuw te ontdekken en de kracht tot omkeer te vinden.

Publicatiedatum: 3 april 2017
Laatst bewerkt: 4 april 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test