• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Piacenza, De Paasbiecht heeft de waarde van een exorcisme

"Het sacrament van de Biecht is voor ieder van ons de enige echte manier om op gang komen!", verklaart kard. Mauro Piacenza, Grootpenitencier, belast met de apostolische Penitencerie, het oudste dicasterium van de Katholieke Kerk: “telkens een priester de absolutie uitspreekt, wordt de gelovige bevrijd uit de greep van de boze”. 
De kardinaal spreekt over het belang van het sacrament van Boete en Verzoening, vooral in de Vasten, dat de Christen voorbereidt op Pasen en dat bijna een exorcisme is. 

"In de Biecht wordt de gedoopte innerlijk vernieuwd en begint zijn geestelijk leven opnieuw, met de talloze genadegaven die het sacrament met zich brengt.”
De Grootpenitencier vraagt “de traditionele gelegenheden van toenadering niet te verwaarlozen”, zoals de Vasten en Pasen. “Pasen is het midden van het liturgisch jaar, want het is de kern van ons geloof.” “De Biecht en de Heilige Communie hebben altijd een buitengewone waarde die de mens kunnen vernieuwen, maar met Pasen hebben zij een spirituele en liturgische waarde die objectief duidelijker is en ik veroorloof mij te zeggen, zelfs de waarde van een exorcisme hebben.” 

En hij licht toe: “Telkens de priester de absolutie uitspreekt, wordt een gelovige bevrijd uit de greep van de boze en opnieuw in de volle gemeenschap met het trinitaire leven gebracht. Elke biechtvader met een beetje ervaring, weet hoeveel u – geestelijk gesproken – voor bepaalde Biechten betaald en dat de genade op de heilige dagen van het Paastriduüm, krachtig werkzaam is en dat de duivel, al is hij sterk, opnieuw verslagen wordt”. 

Kard. Piacenza brengt in herinnering dat "de devoties van de Vasten" die dikwijls beschouwd worden als "oud" en "formeel", eigenlijk "tekens, soms eenvoudige tekens, zijn waarmee u het geloof kunt voeden". “Zoals in een grote liefde, woorden nooit volstaan, maar vorm krijgt door de kleine dagelijkse gebaren, zo is dat ook met God.” 
Hij waarschuwt tegen “de minachting van devoties” en “religieuze aristocratie”. Er bestaat in die houding “een ernstig gevaar om het geloof te herleiden tot een gewone intellectuele aangelegenheid, waarbij slechts één aspect van het leven betrokken is”. 
“De Kerk nodigt ons uit tot devoties”, bevestigt de kardinaal. “Vasten, dat het lichaam impliceert; de kruisweg die ons uitnodigt in het spoor van de Heer te gaan; stilte die het hart werkelijk laat luisteren; het zijn allemaal mogelijke gebaren voor de Vasten, die de concrete geloofsdaad ondersteunen.” 
"Vrome devotiepraktijken" besluit hij, "zijn eenvoudige daden van liefde, voor iedereen mogelijk, maar zij zeggen veel over ons geloof. En iedere grote liefde groeit door kleine gebaren. Het zijn liefkozingen voor de gekruisigde Jezus.” 


Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 14 maart 2017
Laatst bewerkt: 20 maart 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test