• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor het eerst anglicaanse liturgie in Vaticaan

(kro.nl - gewijzigd) - Voor het eerst in de geschiedenis zal er volgende maand een anglicaanse viering in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad worden gehouden. De aanleiding daarvoor is het vijftigjarig bestaan van de dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de anglicaanse gemeenschap.

Het gaat om een vesperdienst volgens het Common Book of Prayer, het liturgische handboek van de anglicaanse gemeenschap. Kardinaal Angelo Comastri, president van de Kerkfabriek van Sint-Pieter, heeft voor de viering toestemming gegeven.

De anglicaanse vespers vinden plaats op maandag 13 maart, de vierde verjaardag van de verkiezing van Jorge Bergoglio tot paus. Ze worden gezongen aan het altaar van de Cathedra van Petrus in de apsis van de basiliek. Voorganger is de Nieuw-Zeelandse bisschop Sir David Moxon, directeur van het Anglicaans Centrum in Rome en de afgezant van de aartsbisschop van Canterbury bij de Heilige Stoel. De homilie wordt gehouden door de Engelse aartsbisschop Arthur Roche, secretaris van de pauselijke Congregatie voor de Eredienst.

Een jaar lang gedenken de Katholieke Kerk en de anglicaanse gemeenschap de baanbrekende ontmoeting van paus Paulus VI met Michael Ramsey, aartsbisschop van Canterbury en primaat van de Kerken van de anglicaanse gemeenschap, op 23 maart 1966 in Rome. Beiden ondertekenden toen een Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring over de gesprekken tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap
(24 maart 1966)
waarin beloofd werd dat de Katholieke Kerk en de anglicaanse gemeenschap zich zouden inspannen om de eenheid te herstellen.

In oktober 2016 werd de historische ontmoeting tussen Paulus VI en Michael Ramsey plechtig herdacht door hun beider opvolgers, Franciscus en Justin Welby. Samen baden de paus en de aartsbisschop van Canterbury de vespers in de Romeinse kerk San Gregorio al Celio.

Op zondag 26 februari 2017 brengt Paus Franciscus in het kader van het gedenkjaar een bezoek aan de thuisbasis van de anglicaanse geloofsgemeenschap in Rome, de All Saints' Anglican Church aan de Via del Babuino. Onlangs konden Congregatie voor de Geloofsleer
Verklaring over de vrijmetselarij
(26 november 1983)
een  viering houden in de kathedraal van Canterbury, thuisbasis van de primaat van de anglicaanse gemeenschap, Justin Welby.

De anglicaanse gemeenschap, een wereldwijd verband van nationale kerken, is gegroeid door het Engelse kolonialisme. Het anglicanisme] ontstond door het schisma veroorzaakt door de Engelse koning Hendrik VIII. In 1534 verklaarde hij zich tot hoofd van de Kerk van Engeland (Latijn: Ecclesiae Anglicana; Engels: Church of England) en verbrak hij de band met Rome.

Publicatiedatum: 8 februari 2017
Laatst bewerkt: 28 februari 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test