• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe president Pauselijke Academie voor het Leven

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic/KatholiekNederland/KN/CNA) – Paus Benedictus XVI heeft mgr. Salvatore Fisichella benoemd tot nieuwe president van de Pauselijke Academie voor het Leven. Hij volgt bisschop Elio Sgreccia (80) op, die sinds 2005 voorzitter was van de academie. Daarvoor was hij dertien jaar secretaris van de Pauselijke Raad voor het Gezin.

Salvatore Fisichella, die op 25 augustus 1951 geboren werd in Codogno, is sinds 2002 rector van de Pauselijke Universiteit van Lateranen en hulbisschop in het bisdom Rome. Hij is ook lid van de Congregatie voor de Geloofsleer en van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen. Hij is daarnaast ‘aalmoezenier’ van het Italiaanse parlement. De Paus verhief mgr. Salvatore Fisichella (56) tot aartsbisschop, een eretitel die zijn voorganger mgr. Sgreccia nooit ten deel viel.
Hij staat bekend om zijn dialoog met niet-katholieke intellectuelen en was ook betrokken bij de bekering van de Italiaanse moslim Magdi Allam tot het katholieke geloof. Hij was ook bevriend met de omstreden Italiaanse schrijfster, journaliste en politieke interviewster Oriana Fallaci, de zelf uitgeroepen agnosticus die bekend stond wegens haar verzet tegen abortus en als criticus van de islamitische aanwezigheid in Italië.
Nadat bij Fallaci kanker werd geconstateerd begon zij een intensieve emailcorrespondentie met bisschop Fisichella over allerlei geloofszaken. In augustus 2005 vergezelde hij haar bij een privé-audiëntie bij de paus in Castel Gandolfo.
Na haar overlijden in september 2006 beweerden een aantal Italiaanse media dat ze zich verzoend had met de katholieke kerk. Bisschop Fisichella weigerde echter ieder commentaar op haar laatste levensfase omdat zij hem daarom uitdrukkelijk had gevraagd.
De Italiaanse media typeren Fisichella als iemand “die altijd zeer krachtige standpunten heeft over kwesties als het homohuwelijk, abortus en embryonale stamcellen, een bekend deelnemer aan televisiedebatten, maar nooit zijn kalmte verliezend en altijd respectvol voor degenen met afwijkende standpunten.”

Opnieuw wordt een vertrouweling van de Paus op een belangrijke post benoemd. Fisichella legde met toenmalig kardinaal Ratzinger mee de basis van ‘H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
’, een van de belangrijkste encyclieken van Paus Johannes Paulus II. De Congregatie voor de Geloofsleer werd in 1994 opgericht door Joannes Paulus II. Ze bestaat uit natuurwetenschappers, medici, ethici, filosofen en moraaltheologen.

Publicatiedatum: 17 juni 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test