• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

God doet de zondaar zwijgen door hem te omhelzen

Niet iedere liefde komt van God, maar God is de “ware liefde”. Dat is de gedachte die de liturgie van deze vrijdag, 8 januari, inspireert en waarop Paus Franciscus zijn homilie richt in de H. Mis in het Sint-Marthahuis. God bemint steeds en bemint als eerste, ongeacht hoe zondig wij zijn. 

Wat is echte liefde?

In zijn Eerste Brief begint de apostel Johannes een lange reflectie over de twee belangrijkste geboden van het geloofsleven: de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Liefde op zich “is mooi”, verzekert de Paus, maar oprechte liefde “wordt sterk en groeit in de gave die men van zijn leven maakt”. 
“Het woord liefde wordt dikwijls gebruikt maar dikwijls weet men niet wat het juist betekent. Wat is liefde? Soms denken wij aan de liefde van televisiefeuilletons; nee! Dat gelijkt niet op liefde. Of liefde kan ook op de begeestering lijken die men voor iemand voelt en dan … dooft ze uit. Vanwaar komt echte liefde? Wie bemint, werd door God verwekt, omdat God liefde is. Johannes zegt niet: “iedere liefde is God”, nee! “God is liefde”.”

Het jaar van de vergeving

Johannes onderlijnt een kenmerk van Gods liefde : Hij bemint “als eerste”. De liturgie van deze dag geeft er het bewijs van in het tafereel van de broodvermenigvuldiging uit het Evangelie: Jezus kijkt naar de menigte en “gevoelt medelijden” met hen, wat “niet hetzelfde is als verdriet hebben”. Want de liefde die Jezus voelt voor de mensen rondom Hem, “brengt Hem ertoe met hen “te lijden”, zich in het leven van de mensen te betrekken”. En de liefde van God, die altijd die voorafgaat aan die van de mens, uit zich op meerdere manieren, “van Zacheüs tot Nathanaël, langs de verloren zoon”. 
“Wanneer wij iets op het hart hebben en de Heer vergeving willen vragen, is Hij het die ons verwacht om Zijn vergeving te geven. Dit Jaar van de Barmhartigheid is ook een beetje zo: mochten wij weten dat de Heer op ons wacht, op ieder van ons. Waarom? Om ons te omhelzen. Niets anders. Om ons te zeggen: “Mijn zoon, Mijn dochter, Ik bemin je. Ik heb Mijn Zoon voor u laten kruisigen; dat is de prijs van Mijn liefde.”. Dat is het geschenk van de liefde.”

“Hij zal u doen zwijgen door u te omhelzen”

“De Heer verwacht mij, de Heer wil dat ik de deur van mijn hart open.” Wij mogen die zekerheid nooit verliezen, insisteert de Paus. En wanneer het scrupule komt dat ik Gods liefde niet waardig ben, “is dat beter, want Hij verwacht u zoals ge bent en niet zoals men zegt dat ge moet zijn”. 
“Naar de Heer gaan en Hem zeggen: ‘weet Ge, Heer, ik zie U graag’. Ofwel, als ik mij dat niet hoor zeggen: ‘ge weet Heer, dat ik U zou willen beminnen, maar ik ben zo een zondaar’. En Hij zal doen wat Hij met de verloren zoon deed, die al zijn geld aan ondeugden verkwist had: Hij zal u niet laten uitspreken, Hij zal u doen zwijgen door u te omhelzen. Dat is de omhelzing van Gods liefde.” 


Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org (Franstalig)

Zie ook: Paus Franciscus - Boodschap
Het Woord is een gave. De ander is een gave
Veertigdagentijd 2017
(18 oktober 2016)

Publicatiedatum: 8 januari 2016
Laatst bewerkt: 9 maart 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test