• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus vraagt een wereld zonder kernwapens

(kerknet.be) - Paus Franciscus Paus Franciscus - Boodschap
Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek
50e Wereldvredesdag - 2017
(8 december 2016)
naar aanleiding van de jaarlijkse Wereldvrededag (1 januari) op tot een wereld zonder kernwapens. In plaats van een wereld gebaseerd verspreiden van angst heeft de wereld nood aan "een ethiek van broederlijkheid en aan een vreedzaam samenleven van mensen en volkeren." Wederzijdse dreiging kan nooit een solide fundament vormen voor vrede. "Internationale conflicten kunnen slechts door onderhandelingen en het pad van het verstand worden opgelost.", aldus de Paus in zijn Paus Franciscus - Boodschap
Geweldloosheid - Een stijl van vredespolitiek
50e Wereldvredesdag - 2017
(8 december 2016)
.

Strategie van de geweldloosheid

De achtergrond van de boodschap, die vandaag in Rome aann de pers werd voorgesteld, wordt gevormd door oorlog en criminaliteit, gewapende overvallen en terreur, mensenhandel en gedwongen ontheemding en de vernietiging van het milieu. Daartegen plaats de paus zijn oproep aan alle politieke en religieuze leiders wereldwijd. Zij moeten zich opwerpen tot voorvechters van een strategie van de geweldloosheid.

Politici moeten een politiek van vrede en geweldloosheid nastreven. Het verwijt dat de geweldloosheid naïef zou zijn, pareert paus Franciscus met een verwijzing naar de geweldloze strijd van Mahatma Gandhi (1869-1948) voor de onafhankelijkheid van India en de inzet van Martin Luther King (1929-1968) voor de rassengelijkheid in de VS.

De kleine vrede

Paus Franciscus looft de vrouwen die altijd al de felste voorvechters zijn geweest van geweldloze oplossingen voor conflicten. "Dreigementen mogen onze gezinnen niet binnendringen. Huishoudelijk geweld en het geweld tegen vrouwen en kinderen moet stoppen. Geweldloosheid betekent de afwijzing van een logica van wraak en vergelding. Het gezin is de eerste plaats waar zulke geweldloosheid wordt aangeleerd. Hier leren kinderen communiceren en onbaatzuchtig zorg dragen voor elkaar. Hier worden spanningen of zelfs conflicten krachtig, maar genadevol en vergevingsgezind overwonnen door dialoog." aldus Paus Franciscus.

Bron: VIS/Kathpress.at

Publicatiedatum: 12 december 2016
Laatst bewerkt: 12 december 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test