• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Congregatie voor de Clerus: Decreet over de vernieuwde opleiding van priesters van de 21e eeuw

Geen hypocrieten noch gestrengen, met zin voor schoonheid : een document van de Congregatie voor de Clerus schetst een robotfoto van priesters van morgen en bakent de weg voor hun opleiding en begeleiding naar het priesterambt. Het wijst op te ontplooien kwaliteiten en herinnert eraan dat een priester geen man is van het “doen” maar van het “luisteren”, geen “boekhouder” maar een “goede Samaritaan”.

“De gave van de priesterroeping” (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
) is de titel van het “decreet”, goedgekeurd door Paus Franciscus, over het priesterambt, gepubliceerd met L’Osservatore Romano in het Italiaans op 8 december 2016 en uitgaande van de Congregatie voor de Clerus. Het is ondertekend door haar prefect, kardinaal Beniamino Stella, door de secretaris van dit dicasterium, Mgr. Joël Mercier, door de secretaris belast met de seminaries, Mgr. Jorge Carlos Patron Wong en de ondersecretaris van het dicasterium, Mgr. Antonio Neri. Het gaat om een aangepassing van Congregatie voor de Katholieke Vorming
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Secunda editur
Fundamentele normen voor de priestervorming (19 maart 1985)
, die de vereisten uiteenzetten van de opleiding van seminaristen met het oog op het priesterambt. Het gaat er enigszins om de toelatingsvoorwaarden van deze “gave” van Gods roeping te waarborgen. Herinneren wij ons dat de bisschoppensynode van 2018 aan de jongeren zal gewijd zijn en dat ook zal gesproken worden over roepingenpastoraal en onderscheiding van deze “gave”.

In de Franstalige versie van het document telt het 93 bladzijden (A4 formaat) en heeft 8 hoofdstukken: algemene normen, priesterroepingen, fundamenten van de opleiding (identiteit van de priester, gelijkvormigheid met Christus, begeleiding van de persoon en de gemeenschap …), eerste opleiding en permanente vorming, dimensies van de opleiding (humaan, spiritueel, intellectueel, pastoraal), actoren van de opleiding, organisatie van de studies, criteria en normen (toelating, wegzending, het opgeven, fysische en psychische gezondheid, personen met homoseksuele neigingen, bescherming van minderjarigen, begeleiding van slachtoffers …).

Kard. Stella benadrukt dat het noodzakelijk gebleken is de priesteropleiding “opnieuw te lanceren, te vernieuwen, in het centrum te plaatsen”, onder impuls van Paus Franciscus “met de spiritualiteit en profetie die zijn woord kenmerken”.

Het document benadrukt dat de Paus zich “dikwijls” tot priesters richt, “hen eraan herinnert dat een priester geen functionaris is maar een herder (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
), gezalfd voor het volk van God, met het medelijdend en barmhartig hart van Christus voor de menigte die belast en beladen is”. 

Specifieke bekoringen voor de uitoefening van het priesterambt zijn: de ervaring van de “eigen zwakheid”, “het gevaar zich een functionaris van het sacrale te voelen”, “de uitdaging van de hedendaagse cultuur”, “de aantrekkingskracht van macht en rijkdom”, “de uitdaging van het celibaat”, “totale toewijding aan het ambt” die met de tijd kan afzwakken (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
).

En Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
insisteert op de “broederlijke” dimensie van het priesterleven.

Kwaliteiten om te ontwikkelen : “nederigheid, moed, praktische zin, groothartigheid, juist oordeel en onderscheiding, verdraagzaamheid en transparantie, liefde voor de waarheid en eerlijkheid” (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
).

Het document insisteert bijzonder op de gave van het “luisteren” : “Pastorale onderscheiding vraagt dat het evangelisch luisteren in het centrum staat, het bevrijdt de herder van de bekoring abstract te zijn, op eigen houtje te handelen, te zelfzeker te zijn, en die kille en droge houding die van hem eerder een “boekhouder van de geest” zou maken dan een “goede Samaritaan” (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
).

Dit luisteren beschermt een priester ook om geen man van het “doen” te zijn, daarvan getuige deze zeer “mariale” passage: “Een herder zal zijn vooropgezette zekerheden leren loslaten en het ambt niet beschouwen als een reeks dingen om te doen of normen om toe te passen, maar hij zal van zijn leven een “plaats” maken om God en zijn broeders te onthalen en naar hen te luisteren” (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
).

Het hoofdstuk over de “humane opleiding” beveelt begeleiding aan van de toekomstige priesters met inbegrip van zorg voor hun gezondheid, voeding, fysische activiteit en rust.

De normen van 2005 worden bevestigd: een kandidaat met homoseksuele neigingen (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
) – niet alleen “voorbijgaande” – kan niet tot de diakenwijding toegelaten worden: alleen het “verlangen” om priester te zijn, volstaat niet, “recht” op de priesterwijding is er niet, de onderscheiding komt toe aan de Kerk die de kandidaten tot de wijding begeleidt.

Wat de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen betreft, weerspiegelt een hoofdstuk de vereisten bepaald door Benedictus XVI en Paus Franciscus: de begeleiders moeten zich ervan verzekeren dat de kandidaat niet betrokken is bij “delicten of probleemsituaties op dat vlak” (Congregatie voor de Clerus
De gave van de roeping tot priester
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Tertia editur (8 december 2016)
).  

Anderzijds, zal wie “pijnlijke ervaringen ondergaan heeft op dat vlak” de noodzakelijke begeleiding moeten ontvangen.

De opleiding van de toekomstige priesters moet vorming voorzien in de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen.

Tot slot herinnert het document eraan dat Vaticanum II priesters aanbeveelt (2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
) in Maria het “volmaakte voorbeeld van hun leven” te zien. Het document draagt trouwens de datum van 8 december 2016, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 8 december 2016
Laatst bewerkt: 9 december 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test