• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus geeft biechtbevoegdheden aan priesters

(arsacal.nl mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van Amsterdam-Haarlem) - Paus Franciscus heeft aan het einde van het jaar van de barm­har­tig­heid alle priesters blijvend de bevoegdheid verleend om degenen die abortus hebben gepleegd te absolveren en aan de gelovigen die bij een priester van de Broeder­schap van Pius X biechten om daar geldig en geoorloofd de absolutie te ontvangen van hun zonden "tot er nieuwe bepalingen terzake" komen.

Aan het einde van het jaar van de barm­har­tig­heid heeft Paus Franciscus de Apostolische Brief Paus Franciscus - Apostolische Brief
Misericordia et Misera
Barmhartigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
(20 november 2016)
(20 november 2016) gepubliceerd. In Paus Franciscus - Apostolische Brief
Misericordia et Misera
Barmhartigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
(20 november 2016)
van dit schrijven worden deze bevoegdheden aan de priesters verleend.

Abortus

Enkele woorden nog ter verduidelijking: de Paus schrijft niet dat hij deze bevoegdheden aan biechtvaders geeft. Dat is op zich enigszins opmerkelijk: een priester moet een speciale biechtfaculteit krijgen van de Ordinaris (bisschop, vicaris) van het bisdom waar hij is "geïncardineerd" (d.w.z. als priester toe behoort) of woont (cc. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en c. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het kerkelijk wetboek, de Codex Iuris Canonici) waarna hij die bevoegdheid in principe overal ter wereld mag uitoefenen. Een priester die geen biechtbevoegdheid heeft, kan echter redenen hebben om toch in te gaan op een verzoek van iemand die wil biechten; dan is de absolutie geldig. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 144 De Paus heeft nu de bevoegdheid om van abortus te ontslaan, gegeven aan alle priesters, ook dus aan priesters die geen biechtbevoegdheid heeft maar om een goede reden toch ingaat op het verzoek van een gelovige.

Excommunicatie?

Aan het plegen van abortus is een excommunicatie verbonden (Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
). Dat wordt door de Paus niet uitdrukkelijk genoemd. De Paus heeft het alleen over "absolveren", bevrijden van de zonde. Bevrijd worden van de excommunicatie is een voorwaarde om de absolutie te kunnen ontvangen en bevrijd te worden van de zonde. Daarom zit in de woorden van de Paus dus impliciet de bevoegdheid voor alle priesters om van de excommunicatie te ontslaan.

Overal

Een priester kan dus van abortus ontslaan en deze bevoegdheid in principe overal ter wereld uitoefenen (tenzij een plaatselijke bisschop of vicaris hem dat in een bijzonder geval zou verbieden (c. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
), maar dat zal niet gauw gebeuren).

De Paus beklemtoont nog eens zowel de ernst van de zonde van abortus als de noodzaak om degenen die abortus hebben gedaan met liefde tegemoet te treden: Er is geen enkele zonde of deze kan door de barmhartigheid van God vernietigd worden.

Pius X Broederschap

De Broeder­schap van de H. Pius X, die door Aarts­bisschop Marcel Lefèbvre is gesticht, maar later in een situatie van verwijdering is geraakt door de wijding van bisschoppen buiten de Paus om, is in gesprek met Rome om de eenheid te herstellen. De Paus schrijft nu dat hij vertrouwen heeft in de goede wil van de priesters van deze Broeder­schap zodat men de volledige 'communio' in de Kerk kan herstellen en dat hij daarom verleent dat de gelovigen bij deze priesters geldig en geoorloofd de heilige absolutie kunnen ontvangen.

Niet kwetsen

De Paus heeft zijn woorden zeer zorgvuldig gekozen om niemand te kwetsen. Hij spreekt niet van 'schisma' en hij verleent ook niet direct biechtverlof aan deze priesters, maar in feite geeft hij iets aan de gelovigen: namelijk de bevoegdheid om geldig en geoorloofd van deze priesters de absolutie te ontvangen.

Publicatiedatum: 21 november 2016
Laatst bewerkt: 22 november 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test