• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus herdenkt 500 jaar Reformatie in kathedraal van Lund

(kerknet.be - aangepast) - Onder de gezangen van het lied Laudate Dominum van de gemeenschap van Taizé ging kort na de middag in de lutherse kathedraal van Lund, in aanwezigheid van van de belangrijkste lutherse kerkleiders, Paus Franciscus en het Zweedse koningspaar, een sobere herdenking van de vijfhonderdste verjaardag van het begin van de Reformatie van start. 499 jaar geleden sloeg de kerkhervormer Martin Luther op deze dag zijn thesen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. Hier en daar was er kritiek op de aanwezigheid van de Paus, omdat de herdenking van de Reformatie en Martin Luther, die aan de basis van het protestantisme lag op de achtergrond zou geraken.

Spijtbetuiging en hoop

Tijdens de oecumenische herdenkingsdienst in de kathedraal van Lund waren er toespraken van de plaatselijke Katholieke en lutherse bisschop, voorzitter Younab en secretaris Junge van de Lutherse Wereldfederatie, kardinaal Koch en Paus Franciscus. Kardinaal Koch beklemtoonde onder meer het belang van het Tweede Vaticaans Concilie en benadrukte dat de onderlinge verschillen ook een verrijking zijn. Hij "betreurde de hevige strijd, soms op leven en dood, uit het verleden: Lutheranen en Katholieken hebben zich vaak geconcentreerd opdat datgene waardoor ze gescheiden zijn, in de plaats van datgene wat zij gemeenschappelijke hebben."

Bisschop Younab betreurde de muren die wij zowel als individu, maar ook als gemeenschap toen maar ook vandaag hebben opgetrokken. Die muren hebben al te vaak geleid tot discriminatie en geweld. 

Hereniging is een genade van God

Paus Franciscus benadrukte dat Katholieken en lutheranen met deze gemeenschappelijke viering hun wens uitdrukken om samen in Christus verenigd te zijn en samen bidden om de genade van de eenheid. "Wij spreken onze dankbaarheid uit voor de vele gemeenschappen die zich niet lieten afschrikken en die zich voor de onderlinge verzoening hebben ingezet." Paus Franciscus, Toespraak, Lutherse kathedraal Lund, Wij kunnen geen genoegen nemen met de verdeeldheid en afstand die onze scheiding tussen ons geschapen heeft (31 okt 2016), 1 De Paus prees de luthers-Katholieke toenadering van de voorbije 50 jaar en vertelde dat wij geen genoegen mogen nemen met de verdeeldheid. "Wij moeten liefdevol en eerlijk met het verleden omgaan en erkennen dat die verdeeldheid ons verder van God en Christus heeft verwijderd." Paus Franciscus, Toespraak, Lutherse kathedraal Lund, Wij kunnen geen genoegen nemen met de verdeeldheid en afstand die onze scheiding tussen ons geschapen heeft (31 okt 2016), 2

"Aan beide kanten was er de eerlijke wil om het ware geloof te verkondigen en te verdedigen. God wenst dat wij als levendige wijntakken met zijn Zoon verbonden blijven. Jezus herinnert eraan dat wij geen vrucht kunnen dragen als wij van hem verwijderd zijn. Onze scheiding was ongetwijfeld een bron van lijden en misverstanden, maar zij heeft ons ook geholpen om bepaalde geloofsinhouden beter te begrijpen." Paus Franciscus, Toespraak, Lutherse kathedraal Lund, Wij kunnen geen genoegen nemen met de verdeeldheid en afstand die onze scheiding tussen ons geschapen heeft (31 okt 2016), 2 In de dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie werden er de voorbije 50 jaar belangrijke stappen gezet. 

Paus Franciscus maande Katholieken en lutheranen om samen te getuigen van Christus en om de barmhartigheid van God te verkondigen en te openbaren door de waardigheid van elke mens te verdedigen. "Als lutheranen en Katholieken bidden wij samen en beseffen wij dat wij niets kunnen volbrengen als wij van God geschieden zijn. Laat ons samen Zijn Woord in de wereld uitdragen, die zo’n nood heeft aan Zijn barmhartigheid."Paus Franciscus, Toespraak, Lutherse kathedraal Lund, Wij kunnen geen genoegen nemen met de verdeeldheid en afstand die onze scheiding tussen ons geschapen heeft (31 okt 2016), 6

Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gemeenschappelijke verklaring bij gelegenheid van de gemeenschappelijke Katholiek-lutheraanse herdenking van de reformatie
Lutherse kathedraal - Lund (Zweden)
(31 oktober 2016)

Velen hadden gehoopt dat Paus Franciscus voor de herdenking van het begin van de Reformatie een bezoek aan Duitsland zou brengen. Dat de herdenking van vandaag in Lund plaatsvond en niet in Duitsland, waar Luther in de zestiende eeuw geboren werd, is daarom ook des te opmerkelijker. Maar de locatie werd uitgekozen omdat de lutherse wereldbond, die 150 lidkerken wereldwijd overkoepelt, hier vijftig jaar geleden werd gesticht. Op het einde ondertekenden de Paus en de voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie nog een Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Gemeenschappelijke verklaring bij gelegenheid van de gemeenschappelijke Katholiek-lutheraanse herdenking van de reformatie
Lutherse kathedraal - Lund (Zweden)
(31 oktober 2016)
, waarin beide gemeenschappen hun spijt betuigen over de fouten uit het verleden, maar ook oproepen om de blik te richten naar de toekomst.

Publicatiedatum: 31 oktober 2016
Laatst bewerkt: 31 oktober 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test