• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toespraak van Paus Franciscus tot de 36e algemene Congregatie van de Jezuieten in Rome

"Op weg gaan!" , zo luidt de uitnodiging van Paus Franciscus tot de jezuïeten van heel de wereld, maar hij preciseert dat dit betekent: voor de heilige Ignatius van Loyola “is het winst en vooruitgang, is het doorgaan, is het iets doen voor de anderen”, en is het “een weg naar God”. Geen triomfalisme op deze nederige weg met God en de mensen: “Laat ons op weg gaan terwijl wij alles voor allen zijn en proberen voor enkelen van hen een hulp te zijn”. 

Paus Franciscus begaf zich maandagmorgen 24 oktober 2016 naar de generale Curie van de Sociëteit van Jezus, op twee stappen van het Vaticaan, waar hij deel nam aan de vergadering van de 36e algemene Congregatie van de jezuïeten en aan het gebed. 

Na een korte verwelkoming door de nieuwe algemene overste, pater Arturo Sosa Abascal, gaf de Paus een Paus Franciscus - Toespraak
De weg van de Sociëteit van Jezus tot vertroosting van de wereld
Tot de deelnemers aan de 36e algemene Congregatie
(24 oktober 2016)
. Hij betrad het voetspoor van zijn voorgangers: Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI en putte eveneens uit de bronnen: de heilige Ignatius, Nadal, de heilige Petrus Fabre … om de weg van “vooruitgang” aan te wijzen. 

“Vooruitgang is niet individualistisch, maar gemeenschappelijk”, zegt de Paus en “vooruitgang ligt in alle dingen” en is “niet elitair”. Vooruitgang wordt opgemerkt waar zij “meer goed” doet.

De Paus roept de Sociëteit van Jezus op vooruit te gaan in de “dienst van vreugde en geestelijke vertroosting”, “die in het gebed verankerd is”. Vooruit te gaan in medelijden met de gekruisigde Christus en met mensen die lijden, “door zich te laten bewegen door de gekruisigde Heer, de Heer in persoon en de Heer die aanwezig is in al onze broeders die lijden – en dat is de grote meerderheid van de mensheid!”: “Pater Arrupe zei: waar leed is, daar is de Sociëteit”. Vooruit te gaan in de ervaring van barmhartigheid. De Paus evoceerde het Jubileumjaar en gaf als het ware commentaar bij zijn devies "miserando atque eligendo": “De Heer die ons barmhartig aankijkt en ons kiest, zendt ons om dezelfde barmhartigheid met dezelfde doeltreffendheid te laten toekomen bij de armsten, de zondaars, de uitgestotenen en gekruisigden in de huidige wereld, die lijden onder ongerechtigheid en geweld. Alleen als wij, als persoon en als lichaam (gemeenschap),  de ervaring opdoen van deze genezende kracht in het levend vlees van onze eigen wonden, verliezen wij de angst om ons te laten bewegen door het immense leed van onze broeders en zetten we ons geduldig op weg met ons volk en leren van hen de beste manier om hen te helpen en te dienen”. 

Paus Franciscus wijdde het derde deel van zijn toespraak aan de vooruitgang in het “voelen met de Kerk”: “het is altijd mogelijk een bijkomende stap te zetten in het graag doen van het goede, door mee te voelen met de Kerk, zoals Ignatius zegt”.  

De Paus besloot met Onze-Lieve-Vrouw van de Weg – waarvan de icoon vereerd wordt in de kerk Il Gesù te Rome – om haar deze weg van de Sociëteit van Jezus toe te vertrouwen: “Vertrouwen wij haar onze manier van werken toe opdat het een kerkelijke, geïncultureerde, arme, dienende manier zou zijn, vrij van iedere wereldse ambitie. Vragen wij onze Moeder elke jezuïet te leiden en te vergezellen met het deel van het gelovige volk van God waar hij naartoe gezonden wordt, op de wegen van vertroosting, medelijden en onderscheiding”. 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Zie de Nederlandstalige vertaling van de volledige toespraak van de Paus: Paus Franciscus - Toespraak
De weg van de Sociëteit van Jezus tot vertroosting van de wereld
Tot de deelnemers aan de 36e algemene Congregatie
(24 oktober 2016)

Publicatiedatum: 24 oktober 2016
Laatst bewerkt: 25 oktober 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test