• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Oproep tot Vrede. Assisi 2016

Mannen en vrouwen van verschillende godsdiensten, wij zijn als pelgrims verenigd in de stad van de heilige Franciscus. Hier verenigden zich in 1986, 30 jaar geleden, op uitnodiging van Paus Johannes Paulus II, de religieuze vertegenwoordigers uit de hele wereld, voor het eerst, zo talrijk en zo plechtig, om de onlosmakelijke band te bevestigen tussen het grote goed van de vrede en een authentiek godsdienstig engagement. Van dit historisch gebeuren is een lange pelgrimstocht uitgegaan die langs vele steden ter wereld vele gelovigen verzameld heeft in dialoog en gebed om vrede; het gebeuren heeft verenigd zonder te vermengen, door leven te geven aan sterke interreligieuze vriendschappen en bij te dragen tot het doven van vele conflicten. Dat is de geest die ons bezielt: ontmoeting realiseren door dialoog, zich kanten tegen iedere vorm van geweld en tegen misbruik van de godsdienst om oorlog en terrorisme te rechtvaardigen. Nochtans werden in de loop van de voorbije jaren, vele volken nog pijnlijk door oorlog gekwetst. Men heeft nog steeds niet begrepen dat oorlog de wereld schaadt en een erfenis nalaat van pijn en haat. Bij oorlog verliest iedereen, ook de winnaar. Wij hebben ons gebed tot God gericht opdat Hij vrede zou geven aan de wereld. Wij erkennen de noodzaak om onophoudelijk voor vrede te bidden, want gebed beschermt en verlicht de wereld. Vrede is de naam van God. Wie Gods Naam inroept om terrorisme, geweld en oorlog te rechtvaardigen, gaat Zijn weg niet: oorlog in naam van de godsdienst wordt oorlog tegen de godsdienst zelf. Met vaste overtuiging zeggen wij dus opnieuw dat geweld en terreur tegengesteld zijn aan de ware geest van de godsdienst. 

Wij hebben geluisterd naar de stem van de armen, kinderen, jonge generaties, vrouwen en vele broeders en zusters die onder oorlog lijden; met hen zeggen wij met klem: nee aan de oorlog! Moge de pijnlijke roep van zo vele onschuldigen niet ongehoord blijven. Wij smeken de Verantwoordelijken van de Naties om oorlogsmotieven uit te schakelen: hebzucht aan macht en geld, hebzucht van wapenhandelaars, partijbelangen, wraak omwille van het verleden. En voor meer concrete inzet om de onderliggende redenen van conflicten uit de weg te ruimen: armoede, onrechtvaardigheid en ongelijkheid, uitbuiting en minachting van het leven van de mens. Moge eindelijk een nieuwe tijd aanbreken, waarin de wereld een familie van volken wordt. Moge de verantwoordelijkheid opgenomen worden om ware vrede te bewerken, dat men aandacht zou hebben voor de ware behoeften van personen en volken, dat men conflicten zou voorkomen door samenwerking, dat haat en hindernissen zouden overwonnen worden  door ontmoeting en dialoog. Niets is verloren als men daadwerkelijk in gesprek gaat. Niets is onmogelijk als wij ons in gebed tot God richten. Wij kunnen allemaal bewerkers zijn van vrede; vanuit Assisi vernieuwen wij met overtuiging ons engagement daarvoor, met Gods hulp, en met alle mannen en vrouwen van goede wil.

Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap

Zie ook het dossier Interreligieuze gebedsdag voor de Wereldvrede - Assisi

Publicatiedatum: 20 september 2016
Laatst bewerkt: 23 september 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test