• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit de persconferentie op de vlucht van Krakau naar Rome

Tijdens de vlucht terug van Krakau (waar hij aanwezig was bij de Wereldjongerendagen 2016, naar Rome hield Paus Franciscus weer de gebruikelijke persconferentie.

Men zou islam en terrorisme niet met elkaar mogen vereenzelvigen: Paus Franciscus klaagt in zijn gesprek met de pers de diepe oorzaken van het terrorisme aan, meer bepaald dat aan jongeren in Europa geen waarden worden doorgegeven, of de god van het geld, maar ook de terreur onder Afrikaanse stammen en de moordaanslagen in katholieke middens. 

De Paus heeft zaterdag 30 juli tot God gebeden om geweld en terreur van ons weg te nemen, en hij bad om vrede in de kerk van de Heilige Franciscus, waar de relieken vereerd worden van twee Poolse franciscaanse martelaren  Zbigniew Strza?kowski et Micha? Tomaszek, twee priesters die in 1995 slachtoffer werden van het geweld van het “Lichtend Pad” in Peru. 

Wat de moord betreft op priester Jacques Hamel in Saint-Etienne-du-Rouvray (Frankrijk), op 26 juli, door twee jongeren die zeggen tot Daesh te behoren, weigerde de Paus “islam met geweld te vereenzelvigen”. 

Zijn verklaring: "Ik spreek niet graag over moslimgeweld, want als ik de dagbladen doorblader zie ik hier in Italië, alle dagen geweld: iemand die zijn verloofde doodt, een ander doodt zijn schoonmoeder … En dat zijn gedoopte katholieken! Gewelddadige katholieken. Indien ik zou spreken over moslimgeweld, zou ik ook moeten spreken over katholiek geweld. Niet alle moslims zijn gewelddadig … Er is van alles. Er zijn gewelddadigen in alle godsdiensten”. 

“Iets is waar, zei de Paus nog in dit geïmproviseerde gesprek, ik geloof dat in bijna alle godsdiensten een kleine fundamentalistische groepering is. Fundamentalistisch. Wij, wij hebben er één. En wanneer fundamentalisme ertoe komt te doden – maar men kan doden met de tong, dat zegt de apostel Jakobus,  dat zeg ik niet, en met een mes – ik geloof niet dat het rechtvaardig is islam met geweld te vereenzelvigen. Het is niet rechtvaardig en het is niet waar.”
De Paus sprak over zijn gesprek met de imam van de Al-Azhar universiteit in Egypte, die op 23 mei in het Vaticaan op bezoek was, en die ’s anderendaags naar Parijs ging om bloemen neer te leggen en te bidden op de plaats van de aanslag van 13 november 2015 in de Bataclan: “ik weet wat zij denken, zei de Paus: zij zoeken vrede, ontmoeting”. 

De Paus citeerde twee voorbeelden, het eerste is het verhaal van een nuntius: “De nuntius van een Afrikaans land zei me dat in de hoofdstad waar hij zetelt, altijd een rij mensen aan de Heilige Poort is voor het Jubileumjaar, sommigen komen in de biechtstoel, anderen bidden op de banken. Het is altijd vol. Maar de meerderheid gaat naar het altaar van de H. Maagd om te bidden. Het zijn moslims die het Jubileumjaar willen vieren: het zijn broeders”. 

Het tweede voorbeeld komt uit zijn eigen ervaring: “Wanneer ik naar Centraal Afrika gegaan ben, ben ik naar hen toe gegaan. En de imam is zelfs in de papamobiel gestapt. We kunnen goed samen leven. Maar er zijn kleine fundamentalistische groeperingen”. 

Vervolgens stelde de Paus een fundamentele vraag, en klaagde erover dat aan Europese jongeren geen waarden doorgegeven worden: “Ik vraag me ook af: hoeveel jongeren – hoeveel jongeren! – hebben wij, Europeanen, zonder idealen gelaten, die geen werk hebben en hun toevlucht nemen tot drugs, alcohol, en naar ginder gaan, naar die fundamentalistische groeperingen”. 

Daesh behoort tot die fundamentalistische groeperingen, die geweld als identiteitskaart hebben: “Ja, men mag zeggen dat de zogenaamde Isis een Islamitische Staat is die zich gewelddadig voordoet, want als hij ons zijn identiteitskaart toont, laat hij ons zien hoe zij op de Lybische kust Egyptenaren of anderen de keel oversnijden. Maar het is een kleine fundamentalistische groepering, die zich Isis noemt. Men kan niet zeggen, ik geloof dat niet het rechtvaardig noch waar is, dat de islam terroristisch is”. Het terrorisme, betreurt de Paus, “is overal”: “denk aan het terrorisme tussen stammen in sommige Afrikaanse landen …”. 

De Paus klaagt ook een ander terrorisme aan, dat van de god van het geld: “Het terrorisme – ik weet niet of het mag gezegd worden, want het is een beetje gevaarlijk – het terrorisme neemt toe wanneer er geen andere optie is. Wanneer de god van het geld in het centrum van de wereldeconomie staat en niet de persoon – man en vrouw -: dat is reeds het eerste terrorisme. Gij hebt het wonder van de schepping verjaagd, man en vrouw, en hebt er geld voor in de plaats gesteld. Dat is het basisterrorisme, tegen iedere mensheid. Laten we daarover nadenken”. 

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

 

Publicatiedatum: 1 augustus 2016
Laatst bewerkt: 9 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test