• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus tijdens homilie in Lagiewniki: "De witte bladzijden van het Evangelie"

Paus Franciscus roept de gedoopten op de “witte bladzijden” van het Evangelie te beschrijven in het concrete leven van alle dag, door werken van barmhartigheid. Zo neemt hij de oproep van Johannes Paulus II op: “Open de deuren!”. 
Hij benadrukt dat het hart van een godgewijde persoon nooit hard mag zijn, maar vol medelijden in de leerschool van het Hart van Christus. 
Paus Franciscus celebreerde op zaterdag 30 juli de H. Mis in de kerk van de heilige Johannes Paulus II in Krakau-Lagiewniki, in aanwezigheid van bisschoppen, priesters, godgewijden en seminaristen. Duizenden personen namen aan de H. Mis deel op het voorplein van dit heiligdom, dat versierd is met mozaïeken van pater Marko Ivan Rupnik SJ en zijn atelier van Centrum Aletti in Rome.
Het is de tweede Deur van Barmhartigheid waar Paus Franciscus op deze 30e juli doorheen gaat, na die van het heiligdom van de Barmhartigheid.’s Avonds zal hij door een derde Deur gaan tijdens de gebedswake met de jongeren.
Op het einde van de Mis heeft de Paus langdurig een reliek vereerd van het bloed van de heilige Johannes Paulus II, afkomstig van ziekenhuisopnames in Gemelli te Rome en aan het heiligdom afgestaan.

In zijn homilie, nodigde de Paus tot concrete barmhartigheid uit en nam daarvoor het suggestieve beeld van de “witte bladzijden” in het Evangelie die we met ons leven moeten beschrijven: “Men zou kunnen zeggen dat het Evangelie, het levende boek van Gods barmhartigheid, dat voortdurend gelezen en herlezen wordt, achteraan nog witte bladzijden heeft: het blijft een open boek, dat wij geroepen zijn in dezelfde stijl te beschrijven, dat wil zeggen door werken van barmhartigheid te doen”. 
“Ik vraag u, zegt de Paus bij wijze van gewetensonderzoek: hoe zijn de bladzijden van uw boek? worden zij dagelijks beschreven? een beetje of niet? zijn ze wit?”
Volgens de Paus “eren wij het vlees van Christus” door de behoeftigen te hulp komen, degenen die lijden: “Moge de Moeder van God ons daarbij helpen: moge Zij, die het Woord van God ten volle in Haar leven heeft aanvaard, ons de genade geven levende schrijvers van het Evangelie te zijn; moge onze Moeder van barmhartigheid ons leren concreet zorg te dragen voor Jezus’ wonden in onze broeders en zusters in nood, zowel degenen die ons nabij zijn als degenen die veraf zijn, zowel zieken als migranten, omdat wij het vlees van Christus eren door dienstbaar te zijn aan degenen die lijden.”
Sinds zijn aankomst in Polen, hield de Paus niet op de katholieken op te roepen zorg te dragen voor de noodlijdende mens, zonder uitzondering. In Lagiewniki, in de kerk die aan Johannes Paulus II, de heilige Paus uit Polen gewijd is, nodigde hij uit diens oproep te beantwoorden: “Hoe zou men de echo niet horen van de grote uitnodiging van de heilige Johannes Paulus II: ‘Open de deuren!’?” Deze oproep staat in het fronton van deze kerk gegraveerd. 

Paus Franciscus riep de godgewijden op tot medelijden naar het voorbeeld van Jezus’ Hart en nodigde uit een relatie met Hem op te bouwen naar het voorbeeld van Faustina Kowalska: “Jezus zei haar dat Hij graag heeft dat we over alles met Hem spreken, Hij wordt ons leven niet moe al kent Hij het reeds, Hij verwacht dat wij het met Hem delen, zelfs dat we Hem vertellen over de voorbije dag. Vgl. H. Faustina Kowalska, De goddelijke barmhartigheid in mijn ziel. Dagboek. 6 september 1937 Zo zoekt men God, in een gebed dat transparant is en zijn miserie, moeite en weerstand niet vergeet toe te vertrouwen. Jezus’ Hart wordt overwonnen door oprechtheid en openheid, door harten die hun zwakheden kunnen erkennen en bewenen, erop vertrouwend dat de Goddelijke barmhartigheid juist daar zal werken”. 
Het hart van een godgewijde mag nooit “hard” zijn, insisteerde de Paus: “Wat vraagt Jezus van ons? Hij verlangt harten die werkelijk toegewijd zijn, die leven van de vergeving die zij van Hem ontvangen, om ze met medeleven over hun broeders uit te gieten. Jezus zoekt harten die open en teder zijn voor de zwakken, nooit hard; volgzame en transparante harten, die niets verbergen voor wie in de Kerk de taak heeft hun weg te oriënteren”. 


Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 30 juli 2016
Laatst bewerkt: 4 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test