• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Eijk reageert op voornemen Nederlandse minister Schippers inzake kweken van embryo's

(Rkkerk.nl / Katholiek Nieuwsblad) - De Nederlandse Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens om het wettelijk mogelijk te maken embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. De minister heeft dit geschreven aan de Tweede Kamer in een brief van 27 mei jongstleden. Kardinaal Eijk, referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert op deze brief.
De kardinaal brengt in een opiniestuk in Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 3 juni de situatie in kaart. Hij volgt de stappen die minister Schippers heeft gezet om tot genoemd voornemen te komen en onder welke voorwaarden zij het kweken van embryo’s mogelijk zou willen maken. 

Vervolgens legt de bisschopreferent uit waarom volgens de Katholieke Kerk het kweken van embryo’s onder de genoemde voorwaarden niet toegestaan is. Hij onderstreept dat de leer van de Kerk positief tegenover wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van medische vooruitgang staat, maar nee zegt tegen wetenschappelijk onderzoek als daarvoor embryo’s worden opgeofferd omdat deze vanaf de bevruchting als menselijke personen dienen te worden gerespecteerd. Dit betekent, zo schrijft de kardinaal, een ja tegen het menselijk leven en een nee tegen de schending van de waardigheid ervan. 

De Kerk staat positief tegenover wetenschappelijk onderzoek waardoor nieuwe therapieën worden ontdekt "maar de waardigheid van de persoon moet in iedere mens erkend worden vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Dit fundamentele principe brengt een groot ‘ja’ voor het menselijk leven tot uitdrukking en dient de kern te zijn van ethische reflectie over bio-ethisch onderzoek, dat in de wereld van vandaag steeds belangrijker wordt", aldus een citaat uit Congregatie voor de Geloofsleer
Dignitas Personae
Instructie betreffende zekere bio-ethische vraagstukken
(8 september 2008)
, een instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer (2008) in de reactie van kardinaal Eijk op het voornemen van minister Schippers.

Zie het artikel in het Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 4 juni 2016
Laatst bewerkt: 4 juni 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test