• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wellicht nieuwe encycliek over oorlog, geweld en vrede

(kerknet.be) - Volgens kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede, is het geen slecht idee en is de kans zelfs groot dat de Paus een encycliek schrijft waarin de katholieke leer over oorlog, geweld en vrede opnieuw wordt uiteengezet. Het kerkelijke vredesdenken wordt traditioneel bepaald door de leer van de rechtvaardige oorlog van Sint-Augustinus, die leefde in de 4de eeuw. In de 13de eeuw werd de leer door de theoloog Thomas van Aquino op punt gesteld. Zijn opvattingen werden opgenomen in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, die vier voorwaarden naar voor schuift voor een rechtvaardige oorlog. De voorbije decennia betoogden verschillende theologen dat de leer door de moderne massavernietigingswapens achterhaald is. Bovendien beklemtonen zij dat geweldloosheid in enkele gevallen heel succesvol was.

50 jaar na H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)

Op initiatief van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede en de internationale vredesbeweging Pax Christi hebben zich recent een 80-tal specialisten uit de hele wereld op een driedaags congres gebogen over de leer van de rechtvaardige oorlog. Daar werd benadrukt dat die tegen de actuele internationale context eigenlijk achterhaald is. Het congres eindigde met een oproep voor de herontdekking van Jezus' opvattingen over geweldloosheid. Paus Franciscus werd opgeroepen om 50 jaar na H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
een nieuwe vredesencycliek te publiceren. Daarin mag de leer van de rechtvaardige oorlog niet langer het uitgangspunt zijn.

Kardinaal Turkson reageert dat het Vaticaan deze oproep niet zonder meer naast zich neerlegt. Tegelijk kan zo’n encycliek slechts de uitkomst zijn van een lange en grondige bezinning en gedachtewisseling. De encycliek moet de bekroning zijn van een uitvoerig debat, in plaats van het uitgangspunt daarvan te zijn.

Bron: National Catholic Reporter

Publicatiedatum: 27 april 2016
Laatst bewerkt: 4 mei 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test