• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Stoel pleit bij de VN voor het H. Land en Libanon

Mgr. Bernardito Auza, permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN, sprak maandag 18 april tijdens een open debat van de Veiligheidsraad, gewijd aan de toestand in het Midden Oosten, met inbegrip van de Palestijnse kwestie.

Mijnheer de President,

De Heilige Stoel feliciteert het Chinese voorzitterschap dat het onderwerp van het Midden Oosten onder de aandacht van de Europese gemeenschap gebracht heeft met dit open debat van de Veiligheidsraad.

De Heilige Stoel deelt de grote bezorgdheid van dhr. Nikolay Mladenov dat de twee staten - oplossing voor Israël en Palestina zou mislukken; de gesprekken zijn namelijk vast gelopen en de opruiende retoriek, de terreurdaden en unilaterale acties boren de inspanningen in de grond om een proces van dialoog en aanvaardbaar compromis te herstellen. Tegenover zo een frustrerend scenario pleit Paus Franciscus zowel bij de Israëlische als de Palestijnse autoriteiten dat zij de nood aan vrede van hun volk onder ogen zouden zien en moedig doorgaan op de weg van dialoog, verzoening en vrede, eenvoudig weg omdat er geen andere weg bestaat.

Tijdens zijn bezoek in mei 2014 aan Jordanië, Palestina en Israël, drukte Paus Franciscus zijn bijzondere bezorgdheid uit voor de Heilige Stad Jeruzalem, patrimonium van de monotheïstische godsdiensten in de wereld en “stad van universeel belang”. Jeruzalem betekent “stad van vrede”. Dat is wat God wil dat zij zou zijn en dat is het verlangen van alle mensen van goede wil. Helaas, blijft Jeruzalem door conflicten van lange datum, diep verstoord. De Heilige Stoel gelooft vast dat de twee staten - oplossing de beste oplossing biedt voor een vreedzame regeling. Paus Franciscus heeft deze stelling opnieuw bevestigd in de vlieghaven van Tel Aviv, toen hij zowel pleitte voor een erkenning van het recht van de staat Israël om te bestaan en zich vreedzaam en in veiligheid te ontwikkelen binnen internationaal erkende grenzen, en voor de oprichting van een leefbare Palestijnse staat, een soeverein vaderland waar Palestijnen in vrede, waardigheid en vrijheid kunnen leven. De oplossing van de twee staten moet werkelijkheid worden en geen droom blijven.

Mijn delegatie verlangt de oproep te herhalen van Paus Franciscus tot de Palestijnse autoriteiten, op 25 mei 2014 in Betlehem: “Voor iedereen is het ogenblik gekomen om moed te hebben voor edelmoedige en creatieve dienstbaarheid aan het algemeen welzijn, moed tot vrede, gebaseerd op de algemene erkenning van het recht dat twee staten bestaan en vrede en veiligheid genieten binnen internationaal erkende grenzen”.

De Heilige Stoel hoopt dat het globaal Akkoord tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse staat, dat op 2 januari 2016 van kracht ging, alle partijen van het conflict zal aanmoedigen om zich oprecht in te zetten voor een onderhandelde en vreedzame oplossing. In de complexe realiteit van het Midden Oosten, hoopt de Heilige Stoel dat het Akkoord als voorbeeld zal kunnen dienen voor dialoog en samenwerking, in het bijzonder voor andere landen met een Arabische en islamitische meerderheid.

Mijnheer de President,

De Heilige Stoel doet opnieuw een oproep opdat bijzondere aandacht zou verleend worden aan Libanon waar de vluchtelingen door de conflicten in de buurlanden bijna een vierde van de bevolking uitmaken. Het Libanese Parlement moet een president verkiezen. Het zal weldra twee jaar zijn dat Libanon zonder president is, in een periode van instabiliteit in de regio en toename van gevaarlijke elementen die niet tot de staat behoren. De internationale gemeenschap moet de verantwoordelijken van Libanon helpen om hun eigen regering constitutioneel te stabiliseren en het hoofd te bieden aan de immense vluchtelingenplaag.

Mijn delegatie roept de internationale gemeenschap op collectieve politieke maatregelen te nemen om de propaganda van fundamentalisme en extremisme te stoppen, die terreur zaait in zoveel landen van de regio, in Noord-Afrika en vele delen van de wereld. Men kan zich tegen de internationaal wordende terreur alleen verzetten door een collectief internationaal antwoord hierop. Ideologische terreur kan niet efficiënt overwonnen worden door militaire actie alleen, maar ook door de onderliggende oorzaken aan te pakken waarmee het internationaal terrorisme zich voedt. Bedrog en blasfemie door terroristische groeperingen die in naam van de godsdienst doden en onderdrukken, moeten openlijk aangeklaagd worden. Bijzonder de religieuze verantwoordelijken, hebben de zware verantwoordelijkheid hun geloofsgenoten te veroordelen die de godsdienst gebruiken om geweld te rechtvaardigen.

Tenslotte doet de Heilige Stoel nogmaals een oproep tot de internationale gemeenschap om de kreet van Christengemeenschappen en andere etnische en godsdienstige minderheidsgroeperingen in het Midden Oosten te horen, die gediscrimineerd, vervolgd, gemassacreerd, levend verbrand of verdronken worden omdat zij de ideologische of godsdienstige standpunten van hun vervolgers niet delen. Hun zeer vreedzame inculturatie als minderheden in de cultuur van de meerderheid heeft hen tot specifieke doelwitten gemaakt van extremistisch geweld dat hen dwingt hun huizen te verlaten en hun bezit en vaderland achter te laten, waarbij zij alles riskeren wanneer zij door onherbergzame woestijnen en gevaarlijke zeeën moeten, op zoek naar rustigere kuststreken en verwelkomende gemeenschappen die zij helaas niet altijd vinden. Mijn delegatie hoopt dat het bezoek van Paus Franciscus twee dagen geleden aan de migranten en vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos vele harten heeft geraakt.

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org

Publicatiedatum: 21 april 2016
Laatst bewerkt: 21 april 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test