• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus over het gezin en Adelbertus de Grote

De aanleiding voor zijn komst naar Keulen was de 700-ste sterfdag van de geleerde heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Albertus Magnus
(24 maart 2010)
, die in de Dom van Keulen begraven ligt. Het evangelie van die dag was ontleend aan dat van Matteüs, uit het hoofdstuk waarin hij allerlei gelijkenissen van Jezus over het Rijk Gods bijeenbrengt:

"Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen? Zij antwoordden Hem: Ja. Hij zei hun: Daarom is iedere schrijfgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat oud en nieuw te voorschijn haalt" (Mt.13, 47-52).

In zijn H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Een sleepnet dat niet scheuren mag!
Over het Rijk Gods en het christelijk gezin
(15 november 1980)
(op de Butzweilerhof) bewaarde de paus de zin over de huisvader-schrijfgeleerde tot het laatst, voor een toepassing op Albertus en op zichzelf. Uitvoering echter ging hij in op het beeld van het "sleepnet", om er de Kerk mee te vergelijken, en meer in het bijzonder de kleine huiskerk van het christelijke gezin: een ,sleepnet’ dat mensen kan dragen en overbrengen naar het Rijk Gods.

Zie de Nederlandstalige vertaling van de gehele homilie: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Een sleepnet dat niet scheuren mag!
Over het Rijk Gods en het christelijk gezin
(15 november 1980)

Publicatiedatum: 15 november 1980
Laatst bewerkt: 2 maart 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test