• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Afsluiting Gebedsweek voor de Eenheid: Vragen wij vooreerst vergeving voor de zonde van onze verdeeldheid

“Wij kunnen het verleden niet uitwissen, maar wij willen niet toelaten dat het gewicht van fouten uit het verleden onze relaties blijft bezoedelen. Gods barmhartigheid zal onze relaties vernieuwen”, zei Paus Franciscus. 

De Paus ging voor in de viering van de Vespers op de vooravond van het feest van de bekering van de heilige Paulus in de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van andere Christengemeenschappen, zoals jaarlijks voor de sluiting van deze Gebedsweek gebruikelijk is.

De openingsprocessie met de monniken van de Benedictijner abdij ging door de Heilige poort van de basiliek: rechts van de Paus ging metropoliet Gennadios – die de oecumenische patriarch Bartholomaios I vertegenwoordigde – en links van hem E.H. David Moxon – die de aartsbisschop van Canterbury vertegenwoordigde, Justin Welby.

Aan het slot van de viering riep de Paus hen naast zich om samen de slotzegen te geven. Vervolgens begroette de Paus de vertegenwoordigers van andere christelijke belijdenissen, voordat de processie de basiliek verliet.

“Houden wij in dit Buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid goed voor de geest dat er geen authentiek zoeken van eenheid onder de Christenen kan bestaan zonder een totale overgave van zichzelf aan de barmhartigheid van de Vader”, verklaarde de Paus.

Hij vroeg vergeving en nodigde uit tot vergeving: “Vragen wij vooreerst vergeving voor de zonde van onze verdeeldheid, die een open wonde in het Lichaam van Christus is. Als bisschop van Rome en herder van de katholieke Kerk wil ik verzoeken om barmhartigheid en vergeving voor de niet evangelische gedragingen van katholieken ten overstaan van Christenen van andere Kerken. En tegelijk nodig ik mijn katholieke broeders en zusters uit tot vergeving wanneer zij in het heden of het verleden beledigingen hebben ondergaan vanwege andere Christenen. Wij kunnen het verleden niet uitwissen, maar wij kunnen niet toelaten dat het gewicht van fouten uit het verleden onze relaties blijven bezoedelen. Gods barmhartigheid zal onze relaties vernieuwen”.

“Zich bekeren betekent de Heer laten leven en handelen in ons. Daarom zijn het werkelijk grote stappen naar de eenheid wanneer Christenen van verschillende Kerken samen naar het woord Gods luisteren en proberen het in praktijk te brengen. En het is niet alleen de oproep die ons verenigt; ook dezelfde zending brengt ons nader tot elkaar: de verkondiging van Gods wonderdaden. Zoals de heilige Paulus en de gelovigen aan wie de heilige Petrus schrijft, kunnen ook wij niet nalaten de barmhartige liefde te verkondigen die ons heeft veroverd en omgevormd.”

Publicatiedatum: 25 januari 2016
Laatst bewerkt: 26 januari 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test