• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ordinariaten blij met eigen Missaal

De sinds 2009 met Rome verzoende anglicanen zijn zeer ingenomen met het speciale missaal dat door Rome is goedgekeurd.


Dat blijkt uit verschillende reacties vanuit de drie ordinariaten in het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS.
Het nieuwe missaal heeft zo veel mogelijk behouden van de anglicaanse traditie, die grotendeels teruggaat op de liturgie van voor de Reformatie.

Identiteit behouden

In 2009 creëerde Paus Benedictus XVI speciale ordinariaten op verzoek van zogeheten Anglo Catholics, die graag terug wilden keren naar de Moederkerk, maar met behoud van identiteit en liturgisch erfgoed. Het nieuwe missaal is er het bewijs van dat de katholieke Kerk bereid en in staat is de eenheid te herstellen met respect voor de eigenheid van voormalige afgesplitsten.

Groeiende tegenstellingen

Binnen de anglicaanse wereldgemeenschap maakt zich, met name in het Westen, een behoorlijke groep grote zorgen over de doctrinaire ontwikkelingen van de laatste decennia. Met name rond priesterschap, bisschopsambt, de rol van de Schrift en de visie op huwelijk en seksualiteit zijn groeiende tegenstellingen.
Zo zijn er episcopaalse parochies in de VS die weigeren vrouwelijke bisschoppen te accepteren en zich aansluiten bij anglicaanse kerkprovincies die deze niet erkennen.
Voorwaarde voor de hereniging met Rome was echter een positieve instemming in plaats van louter onvrede met de bestaande situatie.

Geen aparte ritus

Het nieuwe Missaal is afgelopen zondag, de eerste zondag van de advent, in gebruik genomen. Het gaat uitdrukkelijk niet om een nieuwe ritus, maar om een Missaal dat naast de gewone en buitengewone vorm van het Romeins Missaal staat. Het gebruik ervan is voorbehouden voor de drie ordinariaten, maar is echter voor iedere katholieke priester toegestaan, bijvoorbeeld bij vervanging. Ook kan iedere gelovige deze heilige Mis geldig en geoorloofd bijwonen en communiceren.

Publicatiedatum: 30 november 2015
Laatst bewerkt: 30 november 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test