• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Het vertrouwen van kinderen in God en in de volwassenen - Excuses voor recente ergernis gevende gebeurtenissen

Paus Franciscus vraagt vergeving voor de ergernis gevende gebeurtenissen die Rome en het Vaticaan door elkaar geschud hebben. De Paus zei dit bij de aanvang van de wekelijkse audiëntie, voorafgaand aan zijn catechese.

Paus Franciscus sprak deze woorden langzaam, met pauzes, ernstig, zijn woorden wegend: “Jezus’ woord vandaag is sterk: ‘Wee de wereld vanwege de ergernissen!’. Jezus is realistisch, Hij zegt: ‘Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt!’. Ik zou u voor de catechese, in naam van de Kerk, vergiffenis willen vragen voor de ergernis gevende gebeurtenissen die de laatste tijd zowel in Rome als in het Vaticaan gebeurd zijn. Ik vraag u vergeving”.

Het is de eerste keer dat de Paus verwijst naar het schandaal dat een Poolse priester op de vooravond van de synode, in het Vaticaan verwekte. Hij had op 3 oktober zijn woordvoerder, P. Federico Lombardi, een reactie laten geven. Doch de Paus had “niets gepreciseerd”, merkte P. Lombardi op tijdens de dagelijkse ontmoeting met de pers op de synode, en “het is niet aan mij om meer te preciseren als de Paus het niet doet”.

Hij protesteert dat het geen kwestie is van “politieke” thema’s maar dat deze vraag om vergeving de gevallen betreft waar personen van de Kerk “twijfel” konden gezaaid hebben door gebrek aan “positieve ingesteldheid”. En dit brengt “gewone mensen” in de war.

Dus geen politieke allusie volgens P. Lombardi. Doch Rome wordt ook reeds meerdere maanden door elkaar geschud door een onderzoek, “Mafia Capitale” genoemd, en deze week door het ontslag van de burgemeester wiens rekeningen door het gerecht onderzocht werden. De vicaris van de Paus voor Rome, kardinaal Agostino Vallini heeft in een brief gereageerd waarin hij een heropleving en vernieuwing vraagt van de politieke klasse in Rome, vooral in het vooruitzicht van het Jubileumjaar.

Catechese

De Paus wijdde vervolgens zijn Paus Franciscus - Audiëntie
Het gezin - 29. Belofte aan de kinderen
Sint Pietersplein
(14 oktober 2015)
aan het vertrouwen van kinderen in volwassenen en in God. Hij zei meer bepaald: “Broeders en zusters, het is belangrijk na te denken over de beloften die wij aan onze kinderen doen, de belangrijkste beloften, zij die over hun toekomst gaan, hun band met God, het vertrouwen dat zij later in andere mensen zullen stellen”.

Hij insisteerde op deze “belofte” van ouders: “Man en vrouw doen hun kind de belofte het lief te hebben, van zodra zij het in hun gedacht ontvangen”. “Liefde is de beste manier om een menselijk wezen te ontvangen.”

De Paus betreurde de kwetsuren toegebracht aan het vertrouwen dat kinderen in volwassenen stellen: “Wee, degenen die dit vertrouwen en deze verwachting van kinderen tegenover volwassenen, verraden terwijl God nooit ophoudt aan hen te denken”.

 Maar vooral kwetsuren toegebracht aan de band van het kind met God: “De prille en mysterieuze band tussen God en de ziel van een kind zou nooit gekwetst mogen worden, evenmin als het spontane vertrouwen dat zij in Hem stellen”.

De Paus gaf commentaar bij het Evangelie van de heilige Matteüs, dat zoals elke woensdag in verschillende talen bij het begin van de audiëntie wordt voorgelezen: “Wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op. Maar als iemand een van deze kleinen die in Mij geloven aanstoot geeft, zou het beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de zee. Wee de wereld vanwege de ergernissen! Weliswaar is het onvermijdelijk dat er ergernis gegeven wordt, maar wee de mens door wiens toedoen dit geschiedt! Geeft uw hand of voet u aanstoot, hak ze af en werp ze van u weg; het is beter voor u verminkt of kreupel het Leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur te worden geworpen. Geeft uw oog u aanstoot, ruk het uit en werp het van u weg; want het is beter voor u met één oog het Leven binnen te gaan, dan in het bezit van twee ogen geworpen te worden in het vuur van de hel” (Mt. 18, 5-9).

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: Zenit.org

 

Publicatiedatum: 14 oktober 2015
Laatst bewerkt: 18 oktober 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test