• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: Interview met Radio Renascença (Portugal)

In een interview van Aura Miguel voor Radio Renascença (Portugal) ter gelegenheid van het recente ad limina bezoek van de Portugese bisschoppen, spreekt de Paus over de rol van Europa voor de stabilisatie van de huidige toestand in de wereld, het Jubileumjaar van de Barmhartigheid en beantwoordt ook enkele meer persoonlijke vragen.

De “overheersende” reden voor de crisis inzake immigratie in Europa is een “onrechtvaardig, slecht socio-economisch systeem”, verklaart Paus Franciscus en hij nodigt Europa uit opnieuw “moeder” te worden en zich zijn christelijke wortels te herinneren.

De migratiecrisis van vandaag is te wijten aan een “onrechtvaardig, slecht socio-economisch systeem. In het kader van het ecologisch, politiek probleem, zegt Paus Franciscus dat de persoon is niet meer in het centrum staat. Het overheersende economische systeem plaatst de god van het geld, de afgod van de mode in het centrum”.

“Vandaag is de wereld in oorlog met zichzelf, vervolgt de Paus, een oorlog in stukjes”, die de aarde, “het gemeenschappelijke huis”, aan het vernietigen is.

Europa heeft een rol te spelen voor de stabilisering van de toestand in de wereld, het moet opnieuw “moeder” worden en geen “grootmoeder”, meent de Paus. “Europa is nog niet dood, het heeft een grote cultuur, het kan de weg tonen.” Hij citeert het voorbeeld van Albanië en Bosnië-Herzegovina als twee landen die uit de oorlog zijn opgestaan en “voor Europa een teken” zijn.

In zijn reflectie over de problemen van de migranten, geeft de Paus commentaar bij Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
God stelt zich open en treedt in communicatie met ons
23e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein
(6 september 2015)
: “Wanneer ik zeg dat de parochie een gezin moet opvangen, wil ik niet zeggen dat het noodzakelijk op de pastorij moet wonen, maar dat de parochiegemeenschap op zoek gaat naar een plaats om een klein appartement in te richten of dat zij zich in het ergste geval organiseert om een bescheiden appartement voor een gezin te huren, zodat het toch een dak boven het hoofd heeft, dat het opgevangen wordt en integraal deel uitmaakt van de gemeenschap”.

De Paus spreekt over het Jubileumjaar van de Barmhartigheid en preciseert dat het zijn verlangen is “dat iedereen zou komen” en “dat iedereen de liefde en vergeving van God zou voelen”. Hij verwijst naar Paus Franciscus - Brief
Een aflaat wordt verleend aan de gelovigen bij gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid
(1 september 2015)
waarin hij meer bepaald spreekt over de sacramentele vergeving van zonden zoals abortus en over de nietigverklaring van het huwelijk. De Paus zei dat deze maatregelen voortkomen uit het verlangen om te “vereenvoudigen”, om aan de mensen te tonen dat “de Kerk moeder is”. De Paus herinnert eraan dat wie een tweede huwelijk aangegaan hebben, niet geëxcommuniceerd is (zij staan niet “buiten de gemeenschap met de Kerk”) maar in het leven van de Kerk zouden moeten geïntegreerd worden.

De Paus roept de Kerk op risico’s te nemen en zegt dat hij een Kerk verkiest die naar buiten komt boven een “kwijnende Kerk, met vaste normen maar zonder creativiteit”.

Sprekend over de jongeren, benadrukt de Paus dat zij “moeten begeleid worden met voorzichtigheid”. Hij voegt erbij dat de catechese voor jongeren “drie talen, drie spreekwijzen” zou moeten hebben: “die van het hoofd, van het hart en de handen. Men moet denken, voelen en doen wat men voelt”.

De Paus spreekt ook met veel sereniteit over zijn persoonlijk leven en zegt dat Gods kostbaarste gave “vrede” is: “het is een gave die God mij gegeven heeft, iets dat men zich niet kan voorstellen, zelfs niet op mijn leeftijd”. De Paus zegt dat innerlijke vrede “het enige” is dat hij God gevraagd heeft en Hij hem daarin zou bewaren.

“Soms vraag ik mij af wat mijn kruis is, vervolgt hij, want kruisen bestaan, ook al ziet men ze niet. Jezus was op een bepaald moment heel geliefd maar is geëindigd op de manier die we kennen. Dit gezegd zijnde, niemand kan het geluk verwerven.”

“Eén ding troost mij, zegt de Paus, de heilige Petrus heeft een heel zware zonde begaan: Jezus verloochenen. Nochtans is hij nadien tot Paus gemaakt.”

Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org (Franstalig)

Publicatiedatum: 15 september 2015
Laatst bewerkt: 12 juli 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test