• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Persconferentie naar aanleiding van het overleg van de Raad van Kardinalen

Rome (RKK/InterKerk) 16 september 2015 – Voor de elfde keer was de Raad van Kardinalen in Vaticaanstad de afgelopen dagen bijeen om te vergaderen over de hervorming van de Romeinse Curie. Belangrijkste punt op de agenda was het voorstel tot oprichting van een nieuwe dicasterium: de ‘Dicasterie voor de Leken, Familie en Leven’.

Pauselijk woordvoerder Federico Lombardi gaf vandaag vanmiddag een persconferentie over de beraadslagingen. Hij zei de leden van de Raad hebben geluisterd naar de bevindingen van kardinaal Dionigi Tettamanzi, emeritus aartsbisschop van Milaan. Die was door Paus Franciscus belast met een onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van de betreffende Congregatie. Diens positieve conclusies werden verwerkt in een rapport aan de Paus. Over de inhoud daarvan werden geen mededelingen gedaan. Maar verwacht wordt dat Franciscus zijn goedkeuring zal geven aan de oprichting. Daarmee zullen de bestaande Pauselijke Raad voor de Leken, de Pauselijke Raad voor het Gezin en de Pauselijke Academie voor het Leven worden samengevoegd.

De Raad van Kardinalen, C9 genoemd, was unaniem in dat ondanks de vorderingen in de werkzaamheden dat een nauwgezette begeleiding gegeven moet worden aan de betrokken dicasteries,opdat, zoals het Paus Franciscus - Motu Proprio
L’attuale contesto comunicativo
Oprichting Secretariaat voor Communicatie (27 juni 2015)
het vereist, de hervormingen erin resulteert dat er een goede intergatie en goed management komt.

De pre-ambule voor een nieuwe Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
naar aanleiding van hervorming van de Curie werd opnieuw geëvalueerd.

De Raad moest het deze sessie doen zonder zijn coördinator, de Hondurese kardinaal Óscar Rodríguez Maradiaga. Die moest vanwege ziekte verstek laten gaan.

De acht overige kardinalen van de Raad hadden het ook over de oprichting van nog een andere Congregatie: een voor ‘Naastenliefde, Gerechtigheid en Vrede’. Lombardi zei dat daarover nog geen advies kon worden opgesteld.

De Raad sprak verder over de procedure van de benoeming van nieuwe bisschoppen. Ook hield men zich bezig met de vraag of er vanwege de veranderende wereld andere eisen aan bisschopskandidaten moeten worden gesteld. Volgens Lombardi moet deze kwestie nog nader worden bekeken in samenwerking met de Congregatie voor de Bisschoppen en diverse rechtsinstanties.

Monseigneur Dario Edoardo Viganò lichtte de Raad in over het opstellen van de statuten van het door paus Franciscus opgerichte Dicasterie voor Communicatie, waarvan Viganò prefect is. In dit nieuwe dicasterium zijn alle media-instantie van de Heilige Stoel ondergebracht.

De twaalfde sessie van de Raad van Kardinalen staat gepland voor 10-12 december.

De Romeinse Curie is het bestuursapparaat van de paus in diens hoedanigheid van universeel hoofd van de Katholieke Kerk. De Curie bestaat uit diverse soorten departementen, dicasteria geheten. De voornaamste dicasteria zijn de Congregaties, gevolgd door de Pauselijke Raden.

Publicatiedatum: 16 september 2015
Laatst bewerkt: 16 september 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test