• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nederlandse Bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

Paus Franciscus heeft zondag 6 september Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
God stelt zich open en treedt in communicatie met ons
23e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein
(6 september 2015)
aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft vandaag, 8 september, over deze oproep vergaderd en zegt: ‘Wij willen daar gehoor aan geven.’

In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en hoe de R.-K. Kerk hierin kan helpen. De bisschoppen zijn blij dat de Paus deze problematiek nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken wat er concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven.

De bisschoppen roepen de gelovigen op om met Paus Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen. ‘We stimuleren gelovigen om zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor bijvoorbeeld christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken.’

Gastvrijheid kan verder op vele manieren worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit. Goederen geven kan ook, maar de bisschoppen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is.

Collecte

De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit vlak te ondersteunen.

Daarnaast wil de Bisschoppenconferentie op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen. ‘Op deze manier willen we in kaart brengen wat er precies nodig is om een gezin of meerdere vluchtelingen in een geloofsgemeenschap op te kunnen vangen.’

De Bisschoppenconferentie werkt aan een uitgebreide verklaring over de diverse aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen.

Publicatiedatum: 8 september 2015
Laatst bewerkt: 9 september 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test