• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat komt er uit de bisschoppensynode over het gezin (oktober a.s.)?

(arsacal.nl) - Voor gezinnen is het geen gemakkelijke tijd: veel relaties lopen stuk, er zijn veel een-oudergezinnen. Gezinnen hebben vaak overvolle programma’s waardoor het moeilijk is tijd te vinden voor elkaar; kinderen groot brengen is een opgave, ook financieel. Veel mensen trouwen niet meer. Het gezin en het huwelijk staan dus flink onder druk. Paus Franciscus leeft mee en wil dat de hele Kerk zorg heeft voor mensen die het verdriet ervaren van gebroken relaties.

Daarom roept hij voor de derde keer N.v.d.r.: Eerder riep hij al een speciaal Consistorie in februari 2014 en een buitengewone Bisschoppensynode in oktober 2015 bijeen een bijeenkomst van bisschoppen bijeen over het gezin, dit keer een gewone, algemene vergadering van de bisschoppensynode, die van 4-25 oktober in Rome wordt gehouden.

Thema

Het thema van de syode is: “De roeping en de zending van het gezin in de kerk en de wereld van vandaag”, maar uit het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
N.v.d.r.: De tekst staat noch in het Nederlands, noch in het Engels op deze site op dit moment. dat deze zomer is verschenen blijkt duidelijk dat het als de taak van de synode wordt gezien om mensen nabij te zijn die gewond zijn geraakt door een gebroken huwelijk en mensen te helpen die zich voorbereiden op een huwelijk of willen groeien in hun relatie. Dit H. Paus Paulus VI - Toespraak
Ritorniamo
Tot de president Segni en de kerkelijke ne burgerlijke autoriteiten, op het vliegveld Ciampino, bij de terugkeer van de Paus uit het H. Land
(6 januari 1964)
is het gesprekspaper voor de synode.

Reacties uit parochies

Begin dit jaar was er een (korte) tijd waarin de parochies hun Bisschoppensynodes
Vragenlijst bij de Relatio Synodi
T.b.v. Lineamenta voor de 14e Gewone Bisschoppensynode 2015
(9 december 2014)
. Uit heel de wereld zijn duizenden verslagen ingediend en verwerkt in dit Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
. Soms betekent dit dat verschillende meningen er naast elkaar worden weergegeven. De synode zal er over moeten spreken in volkomen trouw aan de boodschap van Jezus Christus, zoals die door de Kerk al twintig eeuwen is doorgegeven.

De synode zal echter niet zozeer gaan over de leer, maar meer over de pastorale zorg voor (gebroken) gezinnen. Iedereen die heeft bijgedragen aan het werkdocument wil dat er zorg voor is voor deze gezinnen en dat zij de oneindige liefde en barmhartigheid van God mogen ervaren Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
. Er wordt in het werkdocument slechts een enkele keer geciteerd uit H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, een document van Paus Johannes Paulus II over het huwelijk.

Niet veroordelend

Graag sta ik even stil bij een paar opvallende kenmerken van het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
.

Het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
wil niet veroordelend spreken. Zelfs over zaken waar de Kerk niet gelukkig mee is, zoals bevruchtings- en voortplantingstechnieken en de ‘maakbare mens’, spreekt het werkdocument terughoudend Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
. Dat is een bewuste keuze, zoals blijkt uit Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
waar staat dat we de christelijke boodschap moeten verkondigen met een taal die hoop wekt, die helder is en uitnodigend, open, niet controlerend en moraliserend, meer getuigend van de boodschap van het Evangelie en de moraal van de Kerk als iets moois.

Juist omdat het leergezag van de Kerk op verschillende punten niet wordt begrepen, is het noodzakelijk een taal te gebruiken die mensen kan bereiken en de schoonheid te laten zien van huwelijksliefde, zelfgave, huwelijksliefde, vruchtbaarheid en het doorgeven van het leven Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
. We moeten laten zien, zo betoogt het werkdocument, dat het sacrament van het huwelijk iets prachtigs, een grote genade is. De Kerk ziet het huwelijk als trouwe en onverbreekbare eenheid van man en vrouw, die geroepen zijn om elkaar te aanvaarden en het leven te verwelkomen.

Maar de Kerk moet ook naast mensen gaan staan die alleen burgerlijk getrouwd zijn of samenwonen om bij hen de zaadjes van het evangelie te ontdekken om die te kunnen laten groeien, hopenlijk tot aan een sacramentele verbintenis Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
. Daarom vindt het werkdocument dat we niet oordelend naar mensen moeten kijken: dat zij “veraf” staan en er minder bij horen, maar met begrip voor de geschiedenis van iedere mens Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
.

Voorstellen

Het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
doet verschillende voorstellen om gezin en huwelijk en mensen in gebroken relaties concreet te steunen:

Persoonlijk geloof

Tenslotte wordt opnieuw het punt naar voren gebracht van het persoonlijk geloof van de huwenden Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris voor de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015)
De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld
(23 juni 2015)
: als de sacramentaliteit van het huwelijk afhangt van het persoonlijk geloof van mensen, zou een huwelijk van mensen die wel gedoopt zijn maar niet geloven, geen sacrament zijn. Dat betekent dat het ook weer ontbonden kan worden.

Dit is een thema dat kardinaal G.L. Müller, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer aan het hart ligt. Paus Franciscus lijkt hier al op te hebben geantwoord in zijn toespraak tot de Rota van 23 januari van dit jaar: als iemand geen geloof heeft, zal hij vaak een ander beeld van het huwelijk hebben dan het beeld dat de Kerk voorhoudt. Dat kan gemakkelijk leiden tot ongeldigheid van het huwelijk, omdat die persoon in feite niet het christelijk huwelijk met zijn waarden heeft aanvaard. Maar als een gedoopte een op zich geldig huwelijk heeft aangegaan, is dat altijd een sacrament.

Het werkdocument doet over deze discussie geen uitspraak maar stelt wel dat de rol van het persoonlijk geloof besproken moet worden.

Graag gebed

Graag nodig ik iedereen uit om te bidden voor het welslagen van de bisschoppensynode. Ik hoop dat er iets moois en goeds uitkomt en het een impuls mag zijn voor iedereen in de kerk om gehuwden, mensen met gebroken relaties en eenoudergezinnen nabij te zijn en jonge mensen moed en inspiratie te geven om een kerkelijk huwelijk aan te gaan.

Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem

Publicatiedatum: 28 augustus 2015
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test