• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Aangepaste regelgeving oecumenische vieringen

kath.nl - Het Vaticaan heeft nieuwe normen gepubliceerd over o.a. eucharistievieringen in oecumenisch verband. Via een zgn. Motu Proprio, genaamd "H. Paus Johannes Paulus II - Motu Proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
Afkondiging van de normen betreffende de meest ernstige delicten, voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer
(30 april 2001)
", van Paus Johannes Paulus II wordt o.a. gesteld dat  het "verboden is gemeenschappelijk de Eucharistie te celebreren met geestelijken van kerkelijke gemeenschappen, die de apostolische successie niet kennen en die de sacramentaliteit van de priesterwijding niet erkennen".

Daarmee geeft de Congregatie voor de Geloofsleer, die verantwoordelijk is voor het opstellen van deze normen, voor het eerst een onderscheid aan tussen protestantse gemeenschappen en orthodoxen. Deze laatste gemeenschappen erkennen de apostolische successie en de priesterwijding, zoals deze in Rooms Katholieke Kerk bestaat, wel. Daarmee wordt overigens ook nu een uitwerking gegeven van de Instructie "Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)
" uit 2000 over o.a. de normen voor oecumene. Het Motu Proprio bekrachtigd een in het Latijn gestelde brief die in mei 2001 naar alle residerende Bisschoppen en leiders van kloostergemeenschappen is gestuurd.

Publicatiedatum: 3 januari 2002
Laatst bewerkt: 11 augustus 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test