• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus in Ecuador: "Voor het gezin moet de beste wijn nog komen"

“Wonderen gebeuren met wat voorhanden is, met wie we zijn, met wat in handbereik is … dikwijls is dat niet ideaal, niet wat wij dromen, niet wat “zou moeten zijn”, benadrukt de Paus in Guayaquil.

In het gezin “wordt niets opzij gezet, is niets nutteloos”, want het is uitgaande van de concrete werkelijkheid dat wonderen gebeuren, verklaart Paus Franciscus in de eerste H. Mis van zijn reis in Latijns Amerika, in het Park Los Samanas van Guayaquil, in Ecuador.

“In het gezin, gebeuren wonderen met wat voorhanden is, met wat we zijn, met wat in handbereik is … dikwijls is dat niet ideaal, niet wat wij dromen, niet wat “zou moeten zijn”, stelt de Paus in zijn homilie vast, waarop een miljoen mensen applaudisseert: “In ieders gezin en in de familie die wij allemaal samen vormen, wordt niets opzij gezet, is niets nutteloos”.

Zo ook in Kana, “begon alles omdat zij geen wijn meer hadden, en alles kon zich realiseren omdat een vrouw – de Maagd Maria – aandachtig was, haar zorgen in Gods handen kon leggen en met gezond verstand en moed gehandeld heeft”.

Bovendien, “de nieuwe wijn, deze wijn waarvan de hoofdschenker op de bruiloft van Kana zegt dat hij goed is, komt uit de kruiken van de zuivering, dat wil zeggen waar iedereen zijn zonden heeft achtergelaten - van het slechtste in hen”.

Daarom ook situeert de bisschoppensynode over het gezin in oktober aanstaande zich aan het begin van het Jubeljaar van de Barmhartigheid, en de Paus nodigt uit “meer voor deze intentie te bidden, opdat wat ons nog onzuiver lijkt, wat ons ergert of bang maakt, door God op Zijn uur door een wonder zou omgevormd worden zoals het water in de kruiken. Vandaag heeft het gezin dit wonder nodig”.

Te Kana was "het eindresultaat niet min” ondanks het tekort van het begin, en de Paus citeert de heilige Paulus: “waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos” (Rom. 5, 20): “zij hebben de beste wijn geproefd. En ziehier de blijde boodschap: de beste wijn voor het gezin  staat op het punt gesmaakt te worden, de meest bewonderenswaardige, de diepste en mooiste wijn moet nog komen. De tijd moet nog komen waarop wij de dagelijkse liefde zullen proeven, waarop onze kinderen opnieuw de ruimte zullen ontdekken die wij delen en waarop de bejaarden bij de dagelijkse vreugde aanwezig zullen zijn”.

“De beste wijn moet nog komen opdat elke persoon het risico van de liefde zou wagen. En in het gezin moet het risico van de liefde genomen worden. De beste wijn moet nog komen, ook al zeggen alle parameters en statistieken het tegendeel; de beste wijn moet nog komen in hen die vandaag alles in elkaar zien stuiken”, zegt hij nog.

De Paus bemoedigt: “prevel het tot u het gelooft: de beste wijn moet nog komen; herhaal het allemaal in uw hart. Herhaal het tot wie wanhopig is of wie geen liefde meer heeft. Heb geduld, heb hoop. Doe zoals Maria: bid, treed op, open uw hart, want de beste wijn gaat nog komen. God komt steeds dichter bij de periferie van hen die geen wijn meer hebben, van hen die nog slechts ontmoediging te drinken hebben; Jezus heeft er een zwak voor om de beste wijn in overvloed aan te bieden aan wie om één of andere reden voelt dat al zijn of haar kruiken reeds gebroken zijn.”

Bron: o.a. Radio Vaticaan
Vert.: Maranatha-gemeenschap

Publicatiedatum: 6 juli 2015
Laatst bewerkt: 19 juli 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test