• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mgr. Mutsaerts: 'media negeren ongemakkelijke fragmenten encycliek volledig'

De encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
wordt alom geprezen in de media. Paus Franciscus wordt geprezen als klimaatactivist, strijder voor duurzaamheid, als iemand die oproept tot ecologische bekering en strijdt tegen de wegwerpcultuur. Ik lees het met instemming.
Wat evenwel opvalt, is dat diezelfde media de ongemakkelijke fragmenten volledig negeren. Het zijn de paragrafen waarop men ten tijde van Paus Benedictus ingezoomd zou hebben om vervolgens het gehele schrijven als irrelevant te bestempelen. Maar ja, heeft Franciscus destijds niet gezegd "who am I to judge?"

Maar onze Paus zegt ook ongemakkelijke dingen. In Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
verwerpt de Paus nadrukkelijk de reproductieve gezondheidspolitiek van het Westen. 'geboortebeperking is niet het antwoord', zo zegt hij stellig. Even stellig verwerpt hij abortus: "Bescherming van het milieu is onverenigbaar met rechtvaardiging van abortus. Hoe kun je het belang van de kwetsbare natuur benadrukken als we er niet in slagen de menselijke embryo te beschermen, zelfs als het ongewenst is" (Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
). Het experimenteren met embryo's is de Paus eveneens een gruwel, evenals het opheffen van het onderscheid tussen man en vrouw (Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
).

Paus Franciscus heeft zich ook helder uitgesproken over de uitslag van het Iers referendum inzake het homohuwelijk. Hij noemde het een nederlaag voor de mensheid. Het zijn allemaal uitspraken waar je doorgaans bij de media de handen niet voor op elkaar krijgt. Ze worden evenwel volledig genegeerd.

Inmiddels mag toch wel gesteld worden dat Paus Franciscus naadloos aansluit op de traditie van de Kerk. De man die 'Who am I to judge' zei, is dezelfde die zich 'zoon van de Kerk' noemt. Van dit laatste getuigen talloze toespraken en preken van Franciscus aangaande onderwerpen zoals het homohuwelijk, gender-ideologie, abortus, euthanasie en echtscheiding. Franciscus is volstrekt helder in zijn standpunten. Hij verdedigt keer op keer het ongeboren leven, het traditionele gezin, eigenlijk alles waar Johannes Paulus en Benedictus ook pal voor stonden.

De Paus zelf waarschuwt tegen overspannen verwachtingen van de Gezinssynode die in oktober zal plaatsvinden. Het zal gaan over het gezin, en niet over echtscheiding en alternatieve samenlevingsvormen. "De heilige Communie openstellen voor hertrouwd gescheidenen lost niets op", merkte hij in een interview in maart op. Maar de media willen er niets van weten.

Zelfs het Europees Parlement bleek selectief te luisteren toen de Paus Paus Franciscus - Toespraak
Waardigheid van de mens en het belang van samenwerking in Europa
Tot het Europees Parlement - Straatsburg
(25 november 2014)
. Franciscus sprak in niet mis te verstane woorden over de wegwerpcultuur "dat kinderen slacht nog voor ze geboren zijn". De parlementsleden gaven de Paus een donderend applaus om vervolgens enkele maanden later (12 maart) vrolijk twee resoluties aan te nemen: het 'recht' op abortus en de erkenning van het homohuwelijk.

Het zijn juist de uitspraken die nu massaal genegeerd worden, waar men op de Gezinssynode juist op zal focussen. We kunnen het daarom al bij voorbaat een mislukte synode noemen. Althans, voor de media. Ten eerste omdat het homohuwelijk en de communie voor hertrouwd gescheidenen niet de centrale plaats innemen van de synode. Dat maken de 46 vragen waarop men kon reageren wel duidelijk. En ten tweede omdat de Paus inderdaad een 'zoon van de Kerk' zal blijken te zijn en de kerkelijke leer hieromtrent geenszins zal aanpassen. "Luisteren naar de uitdagingen van het gezin" waartoe de Paus oproept, is natuurlijk geen oproep om het traditionele gezin op de schop te doen. Integendeel. Helaas is ondertussen intern de verdeeldheid gegroeid en is er veel verwarring gesticht door Kasper c.s. Ook om die reden kan de synode moeilijk een succes worden.


+Rob Mutsaerts

Publicatiedatum: 26 juni 2015
Laatst bewerkt: 3 juli 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test