• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus keurt 5 maatregelen goed ter bestrijding van misbruik

ROME (KerkNet) – Paus Franciscus heeft na zijn ontmoeting van eerder deze week met de K9, de adviesraad van 9 kardinalen die hem bijstaan in zijn hervorming van de Curie, ingestemd met vijf maatregelen die te maken hebben met bisschoppen en die moeten helpen bij de structurele bestrijding van seksueel misbruik. De eerste en belangrijkste is dat bisschoppen klachten over misbruik door geestelijken moeten melden aan de Congregaties voor de Bisschoppen, de Evangelisatie voor de Volkeren of de Oosterse Kerken, omdat die congregaties de bevoegdheid hebben om de klachten te registreren en te onderzoeken. Franciscus bepaalt uitdrukkelijk dat de Congregatie voor de Geloofsleer het mandaat heeft om bisschoppen te beoordelen met betrekking tot machtsmisbruik en met betrekking tot misbruik van minderjarigen. Binnen de Congregatie voor de Geloofsleer, de belangrijkste en oudste congregatie van het Vaticaan, wordt een nieuwe kerkelijke rechtbank opgericht en personeel aangeworven voor de juridische afhandeling van de klachten. Dit tribunaal krijgt de bevoegdheid om op te treden tegen bisschoppen die verzuimen aan hun plicht om mogelijk misbruik van diocesane priesters te bestraffen en in de doofpot proberen te stoppen. Er wordt ook een secretaris aangesteld die de prefect van de kerkelijke rechtbank moet bijstaan. Om de vijf jaar komt er een evaluatie en indien nodig een bijstelling van de maatregelen. 

Het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
voorziet al langer sancties met betrekking tot seksueel misbruik, ook voor bisschoppen die daartegen niet optreden. De nieuwe maatregelen moeten vooral duidelijk maken dat de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen de hoogste prioriteit hebben. Zij zijn ook een waarschuwing voor bisschoppen dat er sancties dreigen als zij niet optreden of seksueel misbruik van kinderen of zwakkeren in de doofpot proberen te stoppen. 

Het gezaghebbende Amerikaanse weekblad 'National Catholic Reporter' spreekt over een belangrijke doorbraak omdat de maatregelen helpen om de cultuur van stilzwijgen, die in het verleden heeft bijgedragen tot het misbruik, helpt doorbreken en structureel helpt bestrijden. Het Ierse misbruikslachtoffer Marie Collins, een lid van de Vaticaanse commissie die de maatregelen heeft voorgesteld, zegt dat de eis voor rekenschap door bisschoppen een van de belangrijkste vragen was van de commissie. "Wij zijn bijzonder blij dat de Paus deze voorstellen heeft goedgekeurd." 

Een woordvoerder van het Vaticaan beklemtoont dat de Paus nog steeds het laatste woord heeft bij de schorsing van bisschoppen. "Maar het is de logica zelf dat hij daarin het advies van zijn diensten zal volgen."

Publicatiedatum: 10 juni 2015
Laatst bewerkt: 13 juni 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test