• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: Kerk moet oriëntatie geven over bio-ethiek

BRUSSEL (KerkNet/VIS/Kipa-Apic/Zenit) – Benedictus XVI benadrukte tijdens een ontmoeting met de Congregatie voor de Geloofsleer opnieuw het recht van de Kerk om zich uit te spreken over bio-ethische vragen en om de problemen in het oog te houden die verbonden zijn aan de nieuwe biomedische technieken die "verwachtingen en vragen oproepen in steeds grotere gedeelten van de samenleving". Tijdens zijn toespraak wees de Paus op het belang van twee belangrijke verklaringen uit 2007 van de Congregatie, die over doctrinele aspecten van het geloof, Congregatie voor de Geloofsleer
Ad Catholicam Profundius
Antwoorden op vragen over enige aspecten aangaande de leer over de Kerk
(29 juni 2007)
en die over de evangelisatie, Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire notitie over enige aspecten van de Evangelisering
(3 december 2007)
.

De Paus benadrukte ook dat de Kerk geen hinderpaal wil zijn voor wetenschappelijke vooruitgang. “De Kerk waardeert en stimuleert de vooruitgang van de biomedische wetenschappen, die de mogelijkheden voor nieuwe behandelingen scheppen, en zij spreekt zich niet uit over elke nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling. Maar de Kerk heeft de plicht het geweten van allen te verlichten, om de waarden die op het spel staan onder de aandacht te brengen, en opdat wetenschappelijke vooruitgang waarlijk respect opbrengt voor ieder menselijk wezen.”

"Het leerambt van de Kerk kan en moet zich zeker niet bemoeien met elke nieuwigheid in de wetenschap", zei de Paus, "maar het heeft de plicht te herinneren aan de grote waarden die erbij in het geding zijn zij moet aan de gelovigen en aan alle mensen van goede wil de ethische en morele beginselen en orientatie voorhouden betreffende de nieuwe belangrijke vragen".

"De twee fundamentele criteria voor een goed moreel oordeel op dit terrein", vervolgde hij, "zijn:

  1. de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk wezen als persoon, van zijn conceptie tot zijn natuurlijke dood en
  2. de eerbied voor de oorspronkelijke plaats van het doorgeven van het menselijk leven via de daartoe geeigende daden van de gehuwden"

Terwijl hij aan de nieuwe vragen aan de orde stelde die samenhangen met het invriezen van menselijke embryo’s, aan de pre-implatatie diagnostiek, aan het onderzoek over embryonale stamcellen en de proefnemingen met klonen van mensen, benadrukte de Paus, dat met de kunstmatige bevruchting buiten het menselijk lichaam de laatste barrière die de menselijke waardigheid nog kon behoeden is doorbroken.

"Als menselijke wezens, in de meest uitgesproken toestand van zwakte en behoefte aan bescherming in hun bestaan, worden geselecteerd, aan hun lot overgelaten, gedood of gebruikt als puur biologisch materiaal, moet men dan niet constateren dat ze niet meer behandeld worden als ‘iemand’ maar als ‘iets’ en dat op die manier het begrip menselijke waardigheid in zijn primaire betekenis te grabbel gegooid wordt", zo vroeg de Paus zich af.

"Zeker, de Kerk onderschat niet de vooruitgang in de biomedische wetenschappen die uitzicht biedt op nieuwe nog ongekende behandelwijzen, bijvoorbeeld door het gebruik van somatische stamcellen of van therapieën die tot doel hebben de vruchtbaarheid te herstellen of genetische ziekten te genezen en zij moedigt die ook aan". "Tegelijkertijd voelt de Kerk de plicht om voorlichting te geven aan het geweten van allen, opdat de wetenschappelijke vooruitgang werkelijk eerbied toont voor elk menselijk wezen, waarvan de waardigheid als persoon erkend moet worden omdat elk menselijk wezen geschapen is naar Gods beeld", zo besloot de Paus.

Vertaling: www.medische-ethiek.nl J.A. Raymakers

zie ook: Dossier Medische ethiek

Oosrponkelijk geplaatst: 31 januari 2008

Publicatiedatum: 11 februari 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test