• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pausbezoek Napels en Pompeï in teken van barmhartigheid en rozenkrans

BRUSSEL (KerkNet/I.Media) – Paus Franciscus is zijn korte bezoek aan Zuid-Italië zaterdagmorgen gestart in het druk bezochte bedevaartsoord van Pompeï, het enige Mariabedevaartoord dat volledig is toegewijd aan de rozenkrans. Het 'heiligdom van de rozenkrans' werd door de zalige Bartolo Longo (1841-1926) gebouwd, vlakbij de plaats waar de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus Pompeï met lava overspoelde. Zowel Paus Joannes Paulus II (in 2003) als Paus Benedictus XVI (in 2008) bezochten al het bedevaartoord. De Paus hield er een pleidooi voor de Maagd van de Rozenkrans van Pompeï en sprak een gebed uit voor de wereld: "Moeder van Barmhartigheid, wij vertrouwen U onze ellende toe, de vele vormen van haat en bloed, de duizenden oude en nieuwe vormen van armoede en vooral onze zonden." Franciscus zei er dat de rozenkrans instrument kan zijn van vrede en vergeving en een ster kan zijn bij onze reis. “Met de bouw van dit Mariaheiligdom gaf de zalige Longo gehoor aan de oproep van de Maagd om de rozenkrans te verspreiden en te bevorderen.

Maffia

Na het bezoek aan het heiligdom reisde de Paus door naar Scampia, een probleemwijk in het noorden van Napels met bijzonder hoge criminaliteitscijfers. De wijk, die in de greep zit van de drugshandel en de Camorra (de Napolitaanse maffia), vormde de belangrijkste inspiratiebron voor de antimaffiafilm 'Gomorra' uit 2008, gebaseerd op de bestseller van de Napolitaanse journalist Robert Saviano. Vele Napolitanen keken met grote verwachting uit naar de komst van Paus Franciscus. Zij hadden gehoopt dat hij ook hier opnieuw een krachtig pleidooi zou houden tegen de maffia en de zo goed als geïnstitutionaliseerde corruptie. De Paus riep gelovigen in juli 2014 bij een bezoek aan Caserte, nabij Napels, al op om neen te zeggen tegen de corruptie en georganiseerde misdaad. Enkele maanden eerder verklaarde hij in Calabrië dat leden van de maffia geëxcommuniceerd zijn, totdat zij berouw tonen.
Hier in Napels klaagde hij vooral de corruptie aan, maar hij verwees ook naar het sociale onrecht dat een voedingbodem kan worden voor misdaad.. In de toespraak herinnerde hij aan de woorden van Johannes Paulus II: "Geef niet toe aan het kwaad." Hij erkende dat het leven in Napels niet gemakkelijk is en zei dat het gebrek aan werk de mens zijn waardigheid ontneemt. Rechtvaardigheid wordt door corruptie te vaak in het gedrang gebracht. “Zorg er allen voor dat het kwaad niet het laatste woord krijgt, omdat het kwaad de hoop wegneemt en de toekomst vergiftigt.”
Er werden vandaag speciale veiligheidsmaatregelen genomen voor de komst van de Paus, waarbij het stadsbestuur van Napels ook 3.000 extra agenten en scherpschutters had ingezet. Het Vaticaan was niet bang voor een aanslag, maar het stadsbestuur was er niet gerust in en nam het onzekere voor het zekere. "De Camorra maakt van de toeloop van mensen en grote evenementen wel vaker gebruik om zijn slag te slaan. Zo was er op 15 maart een schietpartij vlak bij de dom van Napels, tijdens een achtervolging tussen een wagen en scooters."

Overbevolkte gevangenis

Paus Franciscus bezocht vanmiddag de overbevolkte gevangenis van Poggioreale, waar 2.500 mensen opgesloten zitten, ook al is er officieel slechts plaats voor 1.400 gevangenen. Hij droeg er samen met kardinaal Crescenzio Sepe, de aartsbisschop van Napels, een eucharistieviering op. Daarna lunchte hij met de gevangenen, die ook zelf het eten hadden bereid. Don Franco Esposito, de gevangenisaalmoezenier, vertelde dat de gevangenen daarvoor een extra kookcursus hebben gevolgd 'om geen slechte indruk te maken' bij Paus Franciscus. Als dessert kreeg de Paus een 'babagebak met rum', een Frans-Napolitaanse specialiteit. Gevangenen legden een tuintje aan bij de ingang van de kapel om hem voor het bezoek te bedanken.

Januarius

Rond drieën ontmoette hij priesters en bisschoppen van het aartsbisdom Napels in de kathedraal van Napels, een kerk die wereldwijd bekend is door de relikwie van de stadspatroon San Gennaio (Sint-Januarius). De heilige Januarius is een martelaar uit het begin van de vierde eeuw, die werd omgebracht tijdens de vervolging onder de Romeinse keizer Diocletianus. Drie keer per jaar, vooral op de feestdag van Sint-Januarius in september, stromen duizenden toe in de kathedraal om te zien of het gestolde bloed van de heilige opnieuw vloeibaar wordt. Het oudste geschrift met een beschrijving van het wonder, dat overigens nooit door de katholieke Kerk werd erkend, dateert uit 1389. Het uitblijven van het wonder wordt door de Napolitanen beschouwd als de aankondiging van naderend onheil. Dat was onder meer het geval in 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Voor zijn terugkeer naar Rome had Paus Franciscus nog ontmoetingen met jongeren en zieken.

Zie ook: Het wonder van de heilige Januarius in aanwezigheid van Paus Franciscus

Publicatiedatum: 21 maart 2015
Laatst bewerkt: 23 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test