• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pauselijke Vredesboodschap: "Geen slaven meer, maar broeders en zusters"

BRUSSEL (KerkNet) – De Pauselijke Paus Franciscus - Boodschap
Niet langer slaven, maar broeders
48e Wereldvredesdag (2015)
(8 december 2014)
voor 1 januari 2015 sluit aan bij het thema van de broederlijkheid. Paus Franciscus beschrijft dit keer de talrijke nieuwe vormen van slavernij die de broederlijkheid ondermijnen. Hij doet dit in een gevatte en persoonlijke stijl. Dat zegt Jo Hanssens van Pax Christi Vlaanderen, in een commentaar op de vredesboodschap van Paus Franciscus, voor de Wereldvredesdag op 1 januari. "Franciscus herinnert daarbij aan de zeer korte brief van de apostel Paulus aan Filemon. Zijn slaaf Onesimus was weggelopen en had een onderkomen gevonden in Rome in het huis waar Paulus onder huisarrest verbleef. Daar leerde Onesimus Jezus kennen. Hij werd Christen en liet zich dopen. Paulus wijst op het nieuwe leven in Jezus dat Filemon en Onesimus voortaan delen. Hij vraagt dan ook aan Filemon om Onésimus opnieuw in dienst te nemen, nu niet meer als een slaaf, maar als een vrije mens en als een broer in Christus. "

'Miljoenen mensen leven in slavernij'

"Paus Franciscus herinnert vervolgens aan het Bijbels verhaal van de eerste broedermoord. De vraag van God komt terug: 'Kaïn, waar is je broeder?'. Als de ene mens de ander afwijst en naar het leven staat, verbreekt hij meteen het verbond met God. Wie daarentegen naar Jezus en zijn evangelie luistert en de uitnodiging van Jezus in vrijheid aanvaardt, wordt daadwerkelijk 'broer, zuster en moeder' (Mt. 12,50), "kind van God" (Ef. 1,5).

Ofschoon de slavernij als instelling bij wet is afgeschaft, leven vandaag nog steeds miljoenen mensen in slavernij. 'Ik denk aan', zegt Paus Franciscus en hij somt op: arbeiders en kinderen die als slaven werken in totaal onmenselijke omstandigheden; migranten die hun vrijheid en al wat ze bezitten verliezen en vaak in de illegaliteit terechtkomen; vrouwen, mannen en kinderen die gedwongen worden tot prostitutie of dienst doen als seksslaven; ook heel veel mensen, groot en klein, die verhandeld worden als een ding, als koopwaar of die misbruikt en gedood worden door terroristische groepen. "

'Wie een ander herleidt tot een object, doodt de stem van het geweten'

Tal van factoren spelen hierin mee, zegt de Paus, heel vaak de afgod van het geld. Wie een ander herleidt tot een object, doodt de stem van het geweten en gaat in tegen het plan van God met de mens. De Paus wijst hierbij op de zonde van onverschilligheid van hen die laten begaan en een andere kant opkijken. Maar hij wijst ook op de talrijke initiatieven om deze nieuwe vormen van slavernij ongedaan te maken. Hij noemt hierbij de religieuze congregaties. Hij roept op om de krachten te bundelen en te komen tot een wereldwijde inzet ter preventie, bescherming van de slachtoffers en juridische acties tegen de daders.

De heilige Josephine Bakhita, een gewezen slavin uit Soedan die Christen werd, wordt daarbij tot voorbeeld gesteld. "Waarom niet komen tot een gezamenlijk actieprogramma met het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en andere organisaties uit het middenveld tegen de nieuwe vormen van slavernij? We mogen de profetie nooit vergeten, drukte de Braziliaanse bisschop Helder Camara ons op het hart. De vredesboodschap van Paus Franciscus voor 1 januari 2015 kan zo'n profetie zijn voor vandaag en morgen en de komende jaren."

Publicatiedatum: 1 januari 2015
Laatst bewerkt: 1 januari 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test