• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus over actuele onderwerpen binnen het Vaticaan

Van dit interview met het Argentijnse dagblad “La Nacion”, publiceert Radio Vaticaan volgende samenvatting. De Paus heeft het over een reeks actuele onderwerpen binnen het Vaticaan.

De synode: “De synode is geen parlementaire zitting, maar een open en beschermde ruimte zodat de Heilige Geest er kan werken”. De Paus antwoordt onder meer zonder voorbehoud op vragen van Elisabetta Piqué over de synode in oktober, gewijd aan het gezin. De H. Geest is “degene die vereenvoudigt” wat de synodevaders zeggen, in twee kampen, de ene tegen de andere. Hij herhaalt dat “de moed tot spreken” en “de nederigheid om te luisteren” belangrijk zijn. En tenslotte “niet bang te zijn de weg van de synode te gaan, omdat het de weg is die God van ons verwacht. Meer nog, de Paus is er de waarborg van, hij is er om over de procedure te waken”.

Het huwelijk: Het gezin verkeert vandaag in grote moeilijkheden. De Paus benadrukt dat “huwen” voor velen een “sociaal gebeuren” is en dit impliceert, zich afvragen hoeveel huwelijken werkelijk gesloten worden vanuit het geloof en om welk geloof het gaat en de graad van besef waarmee iemand trouwt, wat een doorslaggevende rol speelt aangaande de geldigheid of nietigverklaring van een huwelijk.

Homoseksuele verbintenissen: Wat de bezorgdheid betreft van bepaalde middens over homoseksuele verbintenissen, preciseerde Paus Franciscus dat “niemand in de synode het homoseksueel huwelijk vermeld heeft”. Waarover wel gesproken werd, zijn de gezinnen die een homoseksuele dochter of zoon hebben, hoe “deze ongewone situatie aan te pakken” en hoe de Kerk hen kan begeleiden. “Wij moeten een middel vinden om te helpen”, zei de Paus. Eigenlijk was er sprake “van homoseksuele personen ten overstaan van hun familie, omdat het een realiteit is waarmee wij in de biechtstoel geconfronteerd worden”.

Wat de opwerpingen betreft tegen de Relatio post diceptationem, liet Paus Franciscus opmerken dat het om een eerste probeersel ging, “een relatief document”. Men moet niet bang zijn, verklaart de Paus in substantie. Wat is volgens hem op een synode belangrijk? Het postsynodale verslag, de Bisschoppensynodes
Boodschap aan de christelijke gezinnen
Boodschap van de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
en de Paus Franciscus - Toespraak
De synode heeft de waarheden over het huwelijk nooit ter discussie gesteld
Aan het slot van de Buitengewone Synode over het gezin
(18 oktober 2014)
van de Paus. Tegelijk “dient men niet bang te zijn” vooruit te gaan onder de leiding van de Heilige Geest.

Hertrouwde echtgescheidenen: In de Bisschoppensynodes
Relatio Synodi - Familiesynode 2014
3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode
(18 oktober 2014)
"heb ik gezegd dat geen enkel punt van de leer van de Kerk over het huwelijk veranderd werd". In het geval van hertrouwde echtgescheidenen worden vele pastorale vragen gesteld. Maar volgens de Paus “is het geen oplossing hun de communie te geven”. Volgens hem is “dat alleen” niet de oplossing, “de oplossing is integratie” want al zijn zij niet “geëxcommuniceerd”, het lijkt erop dat zij het de facto zijn. Zij kunnen bij het doopsel namelijk geen meter of peter zijn, geen lector in de H. Mis, geen communie uitreiken noch catechismus onderrichten. De Paus meent dat “men de deur een beetje moet openzetten”. In dit gesprek zegt de Paus dat hertrouwde echtgescheidenen volgens sommigen geen goed “getuigenis” geven maar hij vervolgt: aan een corrupt politicus geeft men de toelating peter te zijn omdat hij in de Kerk getrouwd is. “Dan moeten de dingen, de waardeschalen, een beetje veranderd worden.”

Verwarring? Tot wie over verwarring spreken, antwoordt de Paus dat hij “voortdurend” toespraken en homilieën geeft en dat dit het Leergezag is. “Dat is wat ik denk en niet wat de kranten denken dat ik zeg.” Hij nodigt iedereen uit Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
te lezen, dat “heel duidelijk” is.

De hervorming van de Curie: Paus Franciscus zegt dat het “een langzaam proces” is, hij denkt niet dat het in 2015 zal afgerond zijn. Eén van de voorstellen ter discussie is de dicasteries die aan het gezin en aan de leken gewijd zijn, samen te voegen met het dicasterium Rechtvaardigheid en Vrede. De Paus maakt zich geen zorgen over de uiteenlopende meningen die bij deze hervorming in de Romeinse Curie naar boven komen. De procedure werd tijdens Algemene Congregaties voor het Conclaaf door enkele kardinalen bepaald. De IOR (Religieuze Werken, het Instituut voor Financiën van het Vaticaan, nvdr) werkt “heel goed” en de hervorming van de economie staat op een goed spoor. De Paus benadrukt echter dat volgens hem de “hervorming van het hart” belangrijker is dan die van de structuren.

Jorge door hemzelf: “Jorge verander niet, blijf uzelf, op uw leeftijd nog veranderen, zou dwaas zijn.” Dat is wat hij tot zichzelf gezegd heeft toen hij verkozen was. Wat zijn leeftijd betreft, zal Paus Franciscus zijn 78e verjaardag op 17 december aanstaande vieren zonder zijn programma te wijzigen. Hij zegt door het getal der jaren pijn te hebben, maar ook dat zijn werkritme eerder goed is.

Reizen – Wat zijn de volgende reizen? In 2015, naar Afrika en een reis naar drie Latijns Amerikaanse landen is voorzien. In 2016, zou hij naar Argentinië kunnen gaan en preciseert dat hij met het oog op de komende verkiezingen geen enkele politieke leider zal ontvangen om niet tussen beide te komen in het politiek proces. Hij waarschuwt trouwens dat “een breuk met het democratisch systeem of de Constitutie” een “fout” zou zijn voor het land.

Het vertrek van de commandant van de Zwitserse Garde – Tenslotte hield de Paus er persoonlijk aan een einde te maken aan de geruchten over het mandaat van de commandant van de Zwitserse Garde, Daniel Anrig, dat niet vernieuwd wordt. Dit vertrek is een “heel normale” verandering die niets opmerkelijks heeft. De Paus wijst de beschuldigingen van de hand volgens dewelke hij hem te autoritair vindt of zijn nieuwe woonst te luxueus, en herinnert er bovendien aan dat de commandant vader is van vier kinderen. Hij prijst kolonel Anrig die hij een excellent persoon acht en een goede katholiek die zichzelf niets te verwijten heeft.


Vert. Maranatha-gemeenschap
Bron: zenit.org
 

Publicatiedatum: 8 december 2014
Laatst bewerkt: 12 juli 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test